perjantai 23. joulukuuta 2016

Usko on luja luottamus Jumalaan

Usko on riippuvainen uskon kohteesta. Jos uskomme kohde on luotettava päivästä toiseen ja vuodesta toiseen, uskomme siihen kasvaa. Jumalamme on muuttumaton ja uskollinen ja pitää lupauksensa ja liittonsa (Hebr.13:8, Tiit.1:2, 4.Moos.23:19, Mal.3:6, Jes.40:8). Luotamme uskon kautta moniin asioihin päivittäin. Uskomme, että ihmiset noudattavat liikennesääntöjä ja toimimme sen mukaan. Luotamme, että tuoli jolla istumme, on kykenevä kannattamaan painomme. Mitä varmemmin luotamme erilaisiin asioihin, sitä levollisempi olemme niiden suhteen.

Uskon määrä on riippuvainen siitä, miten tuttu uskon kohde on. Jumalan tunteminen lisää uskoamme Häneen. Emme usko uskoon vaan Jumalaan. Room.10:17 sanoo, että usko tulee Jumalan Sanan kuulemisen kautta. Uskomme ei tee Jumalan Sanaa todeksi, se on totta ja siksi uskomme siihen.

Usko on toiminnallinen sana. Jaak.2:17-18 puhuu teoista joita usko vaikuttaa. Roomalaiskirjeessä Paavali puhuu vanhurskaudesta, joka saadaan uskosta ilman tekoja. Jos ainoastaan sanomme, että uskomme ja kuitenkin toimimme niin kuin emme uskoisi, emme todellisuudessa usko. Elämämme tuo näkyviin uskomme perustan.

Uskotko Jumalaan ja Hänen Sanaansa?

Voit luottaa Hänen lupauksiinsa, joita joku on laskenut olevan 7000. Hän seisoo Sanansa takana ja vie työnsä päätökseen (Fil.1:6). 2.Tim.1:12 kertoo meille, että luottamus Jumalaan toi Paavalille varmuuden ja levon. Sinäkin voit löytää jakeen Hebr.4:9 levon kun annat Sanan sulautua sydämeesi.

Kasvetaan armossa ja Kristuksen tuntemisessa, niin uskomme kasvaa.

p. Antti Koskenpää
(Salokannel-lehti nro 2/ 2014)