keskiviikko 28. syyskuuta 2016

Meillä on rauha Jumalan kanssa, Room. 5:1, 2
5:1  Koska  me  siis  olemme  uskosta  vanhurskaiksi  tulleet,  niin  meillä  on rauha
Jumalan  kanssa  meidän  Herramme  Jeesuksen  Kristuksen  kautta,

5:2  jonka  kautta  myös  olemme  uskossa  saaneet  pääsyn  tähän  armoon,  jossa
me  nyt  olemme,  ja  meidän  kerskauksenamme  on  Jumalan  kirkkauden  toivo.

Kreikan  kielen  verbien  aikamuodot  kertovat  täytetystä  työstä.  Ne  kertovat
loppuunsaatetusta  työstä  menneisyydessä  ja  sen  pysyvästä  vaikutuksesta
nykyisyydessä.

-dikaioothentes:  Olemme  vanhurskautetut.Verbin  partisiipin
aoristimuoto  kertoo  menneisyydessä  loppuun  saatetusta  Jumalan  työstä
puolestamme.

-echomen:  Me  omistamme  rauhan  Jumalan  kanssa.  Tämä  tapahtui,  kun
otimme  Kristuksen  vastaa  pelastajanamme.  Meidät  sovitettiin.  Suhteemme
muuttui  vihollisuudesta  harmoniaan  ja  rauhaan  Jumalan  kanssa.

-escheekamen:  Olemme  saaneet  pääsyn  ja  saamme  jatkuvasti
omistaa  Jumalan  armon.

-esteekamen:  Me  olemme  jatkuvasti  Jumalan  armossa.
Voimme  seisoa  jatkuvasti  ja  lujasti  Jumalan  armossa.
Verbin  indikatiivin  perfekti  kuvaa  muutosta  elämässämme.  Jumala  saattoi
menneisyydessä  loppuun  työn,  jonka  perusteella  saamme  nyt  seisoa
Hänen  edessään  armossa.

Kirjoittaja: p. Matti Holm