torstai 4. toukokuuta 2017

Hänen tahtonsa mukaan

"Niin Jeesus katsoi heihin ja sanoi heille: "Ihmisille se on mahdotonta, mutta Jumalalle on kaikki mahdollista".(Matt.19:26)

Mikään ei estä Jumalaa toteuttamasta niitä asioista joita Hän haluaa toteuttaa. Jumalan suunnitelmat toteutuvat vuorenvarmasti. Tämä on suuri lohtu Jeesukseen uskovalle joka on pannut luottamuksensa Hänen varaansa – uskovan elämässä tapahtuu Jumalan tahto! Uskova voi lisäksi pyytää Jumalalta kaikenlaista - ja Jumala toteuttaa ne tahtonsa mukaan.

Toni Taiveaho