tiistai 2. toukokuuta 2017

Ajatuksia kommunikaatiosta

Sanoista tekoihin
Maailma on täynnä ajatuksia, niiden seurauksena olevaa toimintaa ja toiminnan aikaansaannoksia. Ihminen vaikuttaa sanoillaan tai sanomatta jättämisellään tähän tapahtumien ketjuun, tiedosti hän sen tai ei. Sanoissamme tulisikin olla ikuinen, Jumalan mielen mukainen tarkoitus. Pastori Stevens käytti seuraavanlaista ajatusketjua sanojen ja ikuisen päämäärän välillä: Jumalan sanat saavat aikaan tosiasioita, tosiasiat ajatuksia, ajatukset totuuden, totuus periaatteita, periaatteet päätöksiä, päätökset toimintaa ja toiminta ikuisen tarkoituksen.

Sanojen mahti
Kun ihminen syntyy maailmaan, hän tulee samalla erilaisten sanojen vaikutuksen alaisuuteen. Hän kuulee sanoja ja iän myötä sanoihin tulee sisältöä oppimisen kautta. Kasvatustieteelliset tutkimukset kertovat, että pienellä lapsella on luonnostaan halu uskoa Jumalan olemassaoloon. Kalevi Lehtinen sanoi, että ateistiksi ei synny kukaan. Ateismi, Jumalan olemassaolon kieltävä maailmankatsomus, on tämän maailman jumalan, Saatanan, aikaansaama eksytys. Ateismin henki haluaa pienten lasten oppivan Jumalan olemassaolon kieltävää sanastoa ajatuksineen. Tämän vuoksi meillä on suuri vastuu sanoistamme puhuessamme toisillemme, vanhemmilla heidän puhuessaan lapsilleen ja raamatunopettajilla heidän puhuessaan seurakunnille.

On hyvä miettiä, onko sanoissamme Jumalan tahdon mukainen ikuinen tarkoitus. Emmehän kommunikoi Jumalan kaikkivaltiuden, armon, laupeuden ja koko Hänen luonteensa kieltämistä? Sanojemme tulisi rohkaista ihmisiä luottamaan Jumalaan, Hänen rakkauteensa ja johdatukseensa.

Varustukseksi matkalle
Jumalan Sana, Raamattu, uskon kautta luettuna ja elämään sovellettuna on tärkein viisauden lähde, kun opimme ikuista merkitystä sisältäviä sanoja.

Uskova puoliso, paikallinen seurakunta, Jumalan antama paimen-opettaja Jeesuksen mieltä edustavine saarnoineen ja opetuksineen sekä uskovat ystävät ovat Jumalan antamia lahjoja, jotka auttavat ikuisten sanojen oppimisessa ja soveltamisessa jokapäiväiseen elämäämme.

Pyhä Henki persoonallisena Jumalana haluaa kirkastaa keskusteluissamme Poikaa, Jeesusta Kristusta, Isän ikuisessa suunnitelmassa ja muistuttaa meitä kaikesta, mitä Hän on meille sanonut, Joh.14:26, 16:14. Jumalan mielen mukainen puhe rakentaa, rohkaisee ja lohduttaa, 1.Kor.14:3. Se rakentaa Jumalan luonteen ja tahdon tuntemisessa, rohkaisee soveltamaan opittua ja lohduttaa kokiessamme vastoinkäymisiä elämässämme.

Raamatunkohtia aiheesta:
Kuulemisesta: Job.33:14, Ps.119:148 ja 162, Jaak.1:19
Puhumisesta: Ps.4:4, Snl.14:23, Saarn.7:21-23, 10:14, Jer.1:17, Ef.4:25, 29, Kol.3:9, 16, 4:2-4, Tiit.2:1, 1.Piet.3:10, 1.Piet.4:11
Motiiveista: 1.Kor.2:6,7, 12,13,4:13, 1.Kor.13, Ef.5:18-21, Fil.4:6-8, 2.Kor.2:17, 4:13, 12:19
Tuomitsemisesta: Matt,7:1-6, 2.Kor.5:14-18

Kimmo Alho
(Matkalla-lehdessä syksyllä 2012)