keskiviikko 26. huhtikuuta 2017

Rukousvastaukset ovat tulossa

Jaakob 5:17-18 "Elia oli ihminen, yhtä vajavainen kuin mekin, ja hän rukoili rukoilemalla, ettei sataisi; eikä satanut maan päällä kolmeen vuoteen ja kuuteen kuukauteen. Ja hän rukoili uudestaan, ja taivas antoi sateen, ja maa kasvoi hedelmänsä."

Vaikka näissä jakeissa ei niin erikseen sanottu, oli kummassakin tapauksessa kyse siitä, mitä Jumala teki. Hän teki ne sitten, kun Elia oli rukoillut.

Samoin mekin, otetaan tämä Jeesuksen Lupaus ja käytetään sitä:

Markus 11:24 "Sentähden Minä sanon teille: kaikki, mitä te rukoilette ja anotte, uskokaa saaneenne, niin se on teille tuleva!"

Eikä menetetä uskoamme, kun vastaus viipyy:

Luukas 18:1 "Ja Hän puhui heille vertauksen siitä, että heidän tuli aina rukoilla eikä väsyä..."

Rukousvastaukset OVAT tulossa !!!

/Mika