perjantai 28. huhtikuuta 2017

Oppi opista

Oppi muodostuu Jumalan ajatuksista Raamatussa koskien elämän eri alueita. Kun tunnemme oppeja Raamatusta, meillä on kyky elää levossa ja nöyryydessä elämämme tilanteissa ja ihmisten kanssa. Oppien tuntemisen kautta meillä on myös kyky ajatella Jumalan kanssa ja ajatuksemme voivat olla silloin Jumalan mielen mukaisia. Jumalan Sana ja Jumala on Jeesus Kristus itse; kuten Joh.1:1 kuvaa: "Alussa oli Sana, ja Sana oli Jumalan tykönä, ja Sana oli Jumala." Myös Ilmestyskirjan 19:13 viittaa Jeesukseen Jumalan Sanana. Hän on ylhäältä tuleva viisautemme (Jaak.3:17). Tästä jakeesta huomaamme kuinka viisaus on yhtä rakkauden ominaisuuksien kanssa (vrt.1.Kor.13). Opin, käskyjen ja kehotusten tarkoituksena on saada ihmiset elämään rakkaudessa, kuten 1.Tim.1:5 ilmaisee: "Mutta käskyn päämäärä on rakkaus, joka tulee puhtaasta sydämestä ja hyvästä omastatunnosta ja vilpittömästä uskosta."

Matt.4:4 opettaa Jumalan Sanan tärkeydestä elämässämme. "Ei ihminen elä ainoastaan leivästä, vaan jokaisesta sanasta, joka Jumalan suusta lähtee." Ihmisenä me tarvitsemme elääksemme ruokaa, jotta olisimme ruumiimme puolesta ravitut. Ruumiin ravinto ei kuitenkaan korvaa päivittäistä tarvettamme Jumalan Sanan opeista hengellisenä ravintona. Matt.4:4:ssä on esillä kreikankielinen sana rema. Kun henkilö antaa Pyhän Hengen valaista Jumalan kirjoitettua sanaa, logos, Sanasta tulee henkilökohtaista puhetta ja lupauksia jokaiselle elämämme päivälle eli reemaa.

Ihmisen aivot ovat maailman ihmeellisin tietokone, vaikka toisaalta ovathan tietokoneetkin ihmisten vuosien kehittelyn tulosta Jumalan antamalla viisaudella. Ensimmäisen niin sanotun analyyttisen koneen esitteli 1792-1871 elänyt Charles Babbage, joka oli Raamattuun uskova tiedemies (Defenders Study Bible, Appendix 7).

Jumala on luonut ihmisen miettimään, ajattelemaan, kuulemaan ja lukemaan Hänen Sanaansa. Tähän viitataan mm. Kol.3:16, 2.Tim.3:16,17, Joos.1:8, Ps.119, Ps.1:1-3. Sanan rohkaisemana meillä on halu soveltaa Sanan oppeja käytäntöön. Johanneksen evankeliumin 7:17 mukaan on kyse meidän tahdostamme elää Jumalan tahdossa, koska meitä ei ole luotu roboteiksi, vaan valintoja tekeviksi ihmisiksi. Voimme siis itse valita, mitä tietoa syötämme aivoihimme. Asukoon Hänen Sanansa siellä runsaana oppien kautta. On tärkeää muistaa, että Rakkaus rakentaa meitä. Tieto ilman rakkautta tekee meistä ylpeitä (1.Kor.8:1). Toisaalta tarvitsemme myös tietoa ja käsittämistä (kreikaksi havaitsemista) Jumalan rakkaudesta Sanan oppien kautta. Rakkaus ilman tietoa Sanasta tekee ihmisestä helposti pelkästään tunteellisen ja kaikkea väärällä tavalla suvaitsevan, maailman hengen kanssa tasapainoilevan kristityn (Ef.4:11-14).

Kaikkien kirkkohäissä mukana olleiden tuntema ensimmäisen Korinttolaiskirjeen 13. luku toimii hyvänä lähtökohtana Jumalan luonteen opettelulle ja käytäntöön soveltamiselle. Oppien tarkoituksena on siis opettaa tuntemaan Herramme Jeesus Kristus. Hän on paitsi ainut synnitön todellinen ihminen ja Jumala yhtä aikaa, myös Jumalan Sana. Koska Jumala on rakkaus (1.Joh.4:8), tuntemalla Jumalan Hänen Sanansa oppien kautta tunnemme myös todellisen Jumalan vaikuttaman rakkauden.

Paavalin rukous tuo ilmi, että tieto on oleellinen osa rakkautta, kun hän rukoili, että rakkaus tulisi runsaammaksi myös havaitsemisessa. Filippiläiskirjeen 1:9-11: "Ja sitä minä rukoilen, että teidän rakkautenne tulisi yhä runsaammaksi tiedossa ja kaikessa käsittämisessä, voidaksenne tutkia, mikä paras on, että te Kristuksen päivään saakka olisitte puhtaat ettekä kenellekään loukkaukseksi, täynnä vanhurskauden hedelmää, jonka Jeesus Kristus saa aikaan, Jumalan kunniaksi ja ylistykseksi." Kreikassa käytetään sanaa aisthesis käsittämisestä. Tästä sanasta voi mielestäni hyvinkin pienellä mielikuvituksella siirtyä suomenkielessä käytettävään sanaan aisti. Tulkoon rakkautemme runsaaksi Kristuksen Sanan kuulemisen ja lukemisen kautta. Olkoon siis näkö- ja kuuloaistimme kohdistetut taivaalliseen ulottuvuuteen. Kolossalaiskirjeen 3:2: Olkoon mielenne siihen, mikä ylhäällä on, älköön siihen, mikä on maan päällä."

Efesolaiskirjeen neljännen luvun jakeet 11-16 kertovat selkeällä tavalla, kuinka Jumala toimii tällä hetkellä armon aikatalouskaudella ja seurakunta-ajanjaksolla Sanan opetuksen kautta, käyttäen tähän tehtävään erilaisilla lahjoilla varustettuja kristittyjä paikallisseurakunnissa. Jumalan Sanan oppien kautta tunnemme enemmän Jumalan Poikaa, Vapahtajaamme ja varjellumme erilaisilta eksyttäviltä opeilta. Roomalaiskirjeen 12. luvun jae kaksi varoittaa: "Älkääkä mukautuko tämän maailmanajan mukaan, vaan muuttukaa mielenne uudistuksen kautta, tutkiaksenne, mikä on Jumalan tahto, mikä hyvää ja otollista ja täydellistä." Jae osoittaa, että Jumalan Sanan tunteminen on Hänen tahtonsa tuntemista ja parasta vastalääkettä maailmasta tulvivalle Jumalan ajatusten vastaiselle hengelle. Heprealaiskirjeen 13. luvun jae yhdeksän jatkaa: "Älkää antako monenlaisten ja vieraiden oppien itseänne vietellä; sillä on hyvä, että sydän saa vahvistusta armosta eikä ruuista, joista ne, jotka niitä menoja ovat noudattaneet, eivät ole mitään hyötyneet."  Käsitellyn aiheen tiivistää parhaiten Herramme Jeesuksen Sanat: "Jos te pysytte minun sanassani, niin te totisesti olette minun opetuslapsiani; ja te tulette tuntemaan totuuden, ja totuus on tekevä teidät vapaiksi". (Joh.8:31-32).

(Lisää oppiin liittyviä jakeita: Ps.19:8-9;Apt.13:12;17:19;Room.6:17;16:17;1.Tim.1:3;4:6;6:3-5;2.Tim.4:2;Tiit.1:9;2:1,7;Hepr.11:3;2.Piet.3:5)

Kimmo Alho
(Matkalla-lehdessä kesällä 2010)