keskiviikko 12. huhtikuuta 2017

Jumalan tykö

Hebr.11:6 "Mutta ilman uskoa on mahdoton olla otollinen; sillä sen, joka Jumalan tykö tulee, täytyy uskoa, että Jumala on ja että Hän palkitsee ne, jotka Häntä etsivät."

Psalmisti kysyi (Psa.116:12) "Kuinka minä maksan Herralle kaikki Hänen hyvät tekonsa minua kohtaan?" ja heti hän vastasi: "minä kohotan pelastuksen maljan ja huudan avukseni Herran Nimeä." Ei siis mitään suuria lahjoja, vaan kunnioitusta ja nojaamista Herran apuun.

Samasta on kyse Hebrealaiskirjeen jakeessa: me tulemme Jumalan luo SAAMAAN Häneltä ja osoittamaan Hänelle KUNNIOITUSTA. Eikä Herra meiltä sen enempää kaipaakaan.

Apost.17:25 "eikä Häntä voida ihmisten käsillä palvella, ikäänkuin Hän jotakin tarvitsisi, Hän, joka itse antaa kaikille elämän ja hengen ja kaiken."

/Mika