perjantai 21. huhtikuuta 2017

Jeesus - Elävä Jumalan sana

Jeesus Kristus on itse Jumalan Sana. Joh.1:1 sanoo:"Alussa oli Sana, ja Sana oli Jumalan tykönä, ja Sana oli Jumala", hän jatkaa jakeessa Joh.1:14; "Ja Sana tuli lihaksi ja asui meidän keskellämme, ja me katselimme hänen kirkkauttansa, senkaltaista kirkkautta, kuin ainokaisella Pojalla on Isältä; ja hän oli täynnä armoa ja totuutta", (katso myös: Ilm.19:13, 1.Joh.1:1, 5:7).

Oppimalla tuntemaan Jumalan Sanaa opitaan samalla tuntemaan Kristusta.

(Kuningas Jaakon käännös englanniksi: 1.Joh.5:7; "For there are three that bear record in heaven, the Father, the Word, and the Holy Spirit: and these three are one".

Myös suomalaisessa Bibliassa 1700-luvulta puhutaan Isästä, Sanasta ja Pyhästä Hengestä. "Sillä kolme ovat, jotka todistavat taivaassa Isä, Sana ja Pyhä Henki, ja ne kolme yksi ovat". Tämä kohta kertoo selvästi opin Kolminaisuudesta. Isä, Sana ja Pyhä Henki ovat siis yksi Jumala kolmessa persoonassa.

Johanneksen evankeliumin 8. luvun jakeissa 31-32 Jeesus ilmaisee, että olemme Hänen opetuslapsiaan, kun pysymme Hänen Sanassaan. Sanassa pysyminen on mahdollista Sanan tutkimisen ja käytäntöön soveltamisen kautta. Jeesus lupaa meille, että tulemme tuntemaan totuuden ja totuus tekee meidät vapaiksi. Jeesus on sekä totuus että elämä, kuten Hän itse sanoo Johanneksen evankeliumissa (14:6). Hän on jakeen mukaan myös ainoa tie Isän luo. Totuuden tuntemisen kautta saamme vapauden synnin orjuudesta sekä ihmisten ja elämäntilanteiden muodostamista pelon kahleista. Vapahtajamme vapauttaa meidät elämään Hänen elämäänsä Sanansa tuntemisen kautta. Luukkaan evankeliumin luvun 8 jakeessa 11 sanotaan Jumalan Sanan olevan Siemen, joka tuottaa hedelmää hyvässä maaperässä.

Jumalan Sana saa aikaan kasvun hyvässä maaperässä eli Jumalan edessä nöyrtyneenä ihmissydämessä. Englannin kieli ilmentää tätä ajatusta mielenkiintoisella tavalla, koska sana nöyrä 'humble' on johdettu latinankielisestä sanasta humus, joka puolestaan tarkoittaa maata ja maaperää. Myös maaperän tutkijat käyttävät ravinteikkaasta, eloperäisestä maa-aineksesta sanaa humus: Tällaisessa hyvässä maaperässä tapahtuu siemenestä paljon kasvua.

Rationalismi, ihmisen järkeily on suurimpia esteitä Jumalan Sanaan uskomiselle. Järkeilyn alkuperänä on saatanan antama Jumalan Sanaa kyseenalaistava ja väärentävä henki, ylpeyden henki. Tämä ilmenee jo Raamatun alkulehdillä, ensimmäisessä Mooseksen kirjassa (3:1), kun käärme esittää katalan kysymyksen: "Onko Jumala todella sanonut?"

Kristittyjen tunnuksena paholaisen valheita vastaan on kuitenkin Heprealaiskirjeen neljännen luvun jakeet 12 ja 13: Sillä Jumalan sana on elävä ja voimallinen ja terävämpi kuin mikään kaksiteräinen miekka ja tunkee lävitse, kunnes se erottaa sielun ja hengen, nivelet sekä ytimet, ja on sydämen ajatusten ja aivoitusten tuomitsija; eikä mikään luotu ole hänelle näkymätön, vaan kaikki on alastonta ja paljastettua hänen silmäinsä edessä, jolle meidän on tehtävä tili.

Ensimmäisen Tessalonikalaiskirjeen toisen luvun jakeessa 13 Paavali kiittää kuulijoitaan siitä, että nämä ovat ottaneet vastaan kuulemansa Jumalan Sanan, ei ihmisten sanana, vaan, niinkuin se totisesti on, Jumalan Sanana, joka myös vaikuttaa meissä, jotka uskomme. Kreikankielinen alkuteksti käyttää tässä sanaa, joka viittaa energian antamiseen. Sama voima, Jumalan Sana, pitää koossa myös koko maailmankaikkeutta: "Uskon kautta me ymmärrämme, että maailma on rakennettu Jumalan sanalla, niin että se. mikä nähdään, ei ole syntynyt näkyväisestä" (Hepr.11:3). Maailmalla ('aion') viitataan myös aikakausiin. Jeesuksella, joka sanansa kautta hallitsee, on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä. (Matt.28:18). Kolossalaiskirjeen 1:16-18 tiivistää tämän ja korostaa Kristuksen. Elävän Sanan hallintavaltaa.

Kirjoittaja: Kimmo Alho
(Matkalla-lehdessä syksyllä 2010)