maanantai 20. maaliskuuta 2017

Nöyryyden siunaus

I Piet. 5:5-6. ”Pukeutukaa nöyryyteen”
On merkille pantavaa että kyseiset sanat ovat kirjoitetut uskoville. Toisin sanoen: Jumala voi vastustaa uskovaa, jos hän elää itseriittoisessa asenteessa.
Keskinäinen nöyryys viittaa siihen, että tunnustamme tarvitsevamme jokaisen uskovan osuutta Kristuksessa (Room. 12:10). Nöyryyden siunaus on siinä että Jumala voisi sitten ajallaan meidät korottaa (jae 6). Jumalan aikakäsitykset voivat suurestikin erota meidän käsityksistämme ajasta.
Hänen luonaan ei ole aikaa sellaisena kuin me sen ymmärrämme. Meille tämä voi merkitä sitä että Häneltä meille tuleva korotus ei välttämättä tule tämän elämämme aikana. Pyhässä Hengessä vaeltavalla uskovalla on varaa elää nöyryydessä tämä muukalaisuutemme aika (Hepr. 11:13).

Pastori Matti Himanka