keskiviikko 15. helmikuuta 2017

Totuus voidaan tuntea

”sentähden että se, mikä Jumalasta voidaan tietää, on ilmeistä heidän keskuudessaan; sillä Jumala on sen heille ilmoittanut.” (Room.1:19)

Agnostismi tulee sanasta agnosia, jossa a tarkoittaa ei ja gnosis tarkoittaa tietoa. Koko sana tarkoittaa siis ’ei tietoa’. Agnostismin kannattaja useimmin sanoo, että hän ei tiedä, onko Jumala olemassa vai ei – ehkä on, ehkä ei. Agnostikko saattaa sanoa, että ”kunhan tiede todistaa asian” tai ”Jos omin silmin näen Jeesuksen” tai ”kunhan on riittävästi todistusaineistoa”.

Kristinuskossa Raamatussa Jumala sanoo: ”- että kaikki ihmiset pelastuisivat ja tulisivat tuntemaan totuuden.” (1.Tim.2:4).  ”- kaikki, jotka ovat tulleet totuuden tuntemaan” (2.Joh.1:1). ”Minä olen tie ja totuus ja elämä; -” (Joh.14:6). Raamatun mukaan Jumalasta voi saada tietoa ja totuus voidaan tuntea, ja se on kaikkien ihmisten tavoitettavissa. Totuus tulee tutuksi uskon kautta, jotka ottavat Jeesuksen vastaan (Ilm.3:20,  2.Kor.11:10, Joh.8:32). Totuudella on nimi. Hän on persoona: Jeesus. Pyhä Henki johdattaa uskovaa totuuden tuntemisessa (Joh.16:13).

"ja te tulette tuntemaan totuuden, ja totuus on tekevä teidät vapaiksi" (Joh.8:32)

Toni Taiveaho