tiistai 21. helmikuuta 2017

Että tietäisitte mikä on se toivo

Yleensä on niin, että huomaamme asioiden ja ihmisten arvon vasta kun menetämme ne. Olemme niin helposti haluamassa lisää ja parempaa ja suurempaa, niin ettemme osaa nauttia siitä mitä Jumala on meille armossaan lahjoittanut.

Täytetyn työn evankeliumi jota haluamme julistaa perustuu siihen mitä Jumala on jo tehnyt. Jeesus sanoi Joh.19:30 "Se on täytetty" ja maailma muuttui tuona hetkellä. Jumala sovitti maailman itsensä kanssa niin kuin 2.Kor.5:18 asian meille ilmaisee.

Joku on listannut yli 60 asiaa, jotka saimme omiksemme sillä hetkellä kun sanoimme kyllä Jeesukselle ja otimme Hänet vastaan henkilökohtaisena Pelastajanamme.

Kristillinen kasvu on näiden asioiden löytämistä ja sisäistämistä mitkä Jumala on jo antanut meille. Armosta, ei teoista ja ansaitsemissysteemin kautta, vaan ansiottomana ilmaisena lahjana.

Ef.1:17,18 Paavali puhuu tästä sanoen: "anoen, että meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen Jumala, kirkkauden Isä, antaisi teille viisauden ja ilmestyksen Hengen hänen tuntemisessaan ja valaisisi teidän sydämenne silmät, että tietäisitte, mikä on se toivo, johon hän on teidät kutsunut, kuinka suuri hänen perintönsä kirkkaus hänen pyhissään"

p. Antti Koskenpää
(Salokannel-lehti, syyskuu 2004)