torstai 15. joulukuuta 2016

Jumalinen arvojärjestys top 3

1. Jumala
Jumala sanoo, että etsikää ensin Jumalan valtakuntaa ja Hänen vanhurskauttaan, niin kaikki muu sen ohessa teille annetaan (Matt.6:33). Jumalan tulee siis olla numero 1 elämässämme. Että valitsemme vapaalla tahdollamme vastata Jumalan rakkauteen on kaiken siunauksen alku. Ps.133 kertoo miten se siunaus tiukuu viitan liepeille asti, mutta se kulkee Jumalan säätämää järjestystä.

2. Avioliitto
1.Moos.2:18 kertoo, että Jumala loi Aatamille avun, joka on hänelle sopiva. Jakeissa 21-24 Eeva luotiin Aatamin kylkiluusta. Jae 24 on mielenkiintoinen: "Sentähden mies luopukoon isästänsä ja äidistänsä ja liittyköön vaimoonsa ja he tulevat yhdeksi lihaksi". Aatamilla ja Eevalla ei ollut vanhempia, joista erota eli jae on kirjoitettu ennemmin meille heidän jälkeensä. Toiselle sijalle Jumala siis asetti avioliiton. Ei korvaamaan Jumalasuhdettamme vaan siunaukseksi ja syvemmän Jumalakuvan saamiseksi. Henkilökohtaisesta Jumalasuhteestamme virtaa siunaus keskinäiseen suhteeseemme.

3.Perhe
Kolmanneksi Jumala antoi meille perheen, lapset ja vanhemmat; sisarukset, miten me sen koemmekin. Maailmalla ollaan hämmästyneitä nykysuomalaisen heikosta perhesiteistä. Emme mene kuitenkaan naimisiin lastemme kanssa, ne annetaan meille lainaksi noin 20 vuoden ajaksi. Keskinäinen suhteemme tuo siunauksen lapsillemme ja suvullemme. Mutta lapset eivätkä suku saa koskaan mennä puolisomme ohi. Emme elä lasten ehdoilla, vaan lapset huomioon ottaen, siinä on suuri ero.

Ja siunaus virtaa perheiden kautta seurakuntaan. Jeesuksen opetuslapsista löydämme veljeksiä ja sukulaisia. Seurakunnasta taas virtaa siunaus henkilökohtaiseen Jumalasuhteeseemme ja taas parisuhteeseemme ja perheeseemme. Nämä eri tasot eivät siis ole vaihtoehtoja, vaan tasapainoisen kristillisen elämän arvojärjestystä.

----
Kirjoitus on katkelma p. Antti Koskenpään kirjoituksesta "katsaus oppiin avioliitosta", joka on julkaistu Salokannel lehdessä marraskuussa vuonna 2004