lauantai 31. joulukuuta 2016

perjantai 30. joulukuuta 2016

Rukoillaan

Näin vuoden vaihteessa katselemme eteenpäin ja pohdimme eri vaihtoehtoja miten vietämme tulevan vuoden. Mihin Jumala haluaa meidän keskittyvän tänä vuonna. Jeesus sanoi opetuslapsilleen: "Tulkaa te yksinäisyyteen, autioon paikkaan, ja levähtäkää vähän."

Joskus luulemme, että tyhjä tila on tilan haaskausta. Kuitenkin taideteos usein muodostuu pääasiassa tyhjästä tilasta. Metelin ja musiikin ero muodostuu pääasiassa tyhjästä tilasta. Runo eroaa iltapäivälehdestä radikaalisti tyhjän tilan perusteella.

Tommy Helsten sanoi eräässä kirjassaan, että ihmisillä on niin kiire, etteivät he ehdi elää. Ja että kun pysähdymme juostessamme elämän perässä, niin elämä saakin meidät kiinni.

Israel eli juhlasta juhlaan, ja juhlien välillä he valmistautuivat seuraavaan.

Joskus luulemme, että rukous on ajan haaskausta, varsinkin se kuunteluosa rukousta. Kuitenkin juuri silloin saamme elämämme tärkeimmät vastaukset. Jumala usein vastaa meille Sanan kautta. Myös Raamatun lukeminen on osa rukoustamme. Jeesus sanoi, että meidän tulee rukoilla Hengessä ja Totuudessa.

Jumalan Sana on Totuus. Jeesus on Totuus. Henki muistuttaa meitä siitä mitä Jeesus on opettanut Sanansa kautta.

Eli laitetaan kalenteriin hetket jotka vietämme yhdessä Kristuksen Ruumiin kanssa, juhlien Nehemia 8 luvun tavoin. Laitetaan kalenteriin hetket, jotka vietämme rukoillen ja tutkien Sanaa, rakentaen henkilökohtaista suhdetta Vapahtajaamme.

Jumala tietää, että tarvitsemme monenlaisia asioita, silti hän sanoo meille Martoille: "mutta tarpeellisia on vähän, tahi yksi ainoa. Maria on valinnut hyvän osan, jota ei häneltä oteta pois."

Voimme tehdä vain vähän jollemme ole rukoilleet, rukoiltuamme voimme tehdä paljon yhdessä Jumalan kanssa.

Siunauttuja näköaloja Uuteen vuoteen.
pastori Antti Koskenpää

(Kirjoitus on Salokannel-lehden vuoden 2005 tammikuun numerosta)

keskiviikko 28. joulukuuta 2016

Seitsemän Jeesuksen lihaksitulemisen tarkoitusta

1. tarkoitus: Ilmaista Jumala. Vaikka Jumala ilmaisee itsensä luonnossa, niin vain "inkarnaatio" ilmaisee Jumalan todellisen olemuksen. Ainoa tapa oppia tuntemaan Isä, on oppia tuntemaan Poika! Ja Poika on ilmaistuna Sanassa. Jumala personoitui ihmiskunnalle Pojassa. (ks. Joh.1:14, 18, 14:7-9, Heb.1:2-3)

2. tarkoitus: Antaa esimerkki kristitylle. Jumalan antama esimerkki ei ole jotakin sellaista, jota tavoittelisimme omassa voimassamme. Omavoimaisuus johtaa uupumiseen ja on "lihan teko" joka ei hyödytä mitään. Jumalan antama esimerkki eli Jeesuksen maanpäällinen vaellus, on liian vaikea täyttää omin voimin. Jumala antaa sille, joka haluaa seurata sitä esimerkkiä, voiman esimerkin seuraamiseen.  (ks. Joh.6:63, Room.8:3-4, 1.Piet. 1:21, 1.Joh.2:6)

3. tarkoitus: Antaa toimiva uhri synnistä vapauttamiseksi. Kautta ihmiskunnan historian ihminen on kokenut tarvitsevansa uhria, niin myös Vanhan testamentin aikana. Siellä Jumala antoi uhrit sentähden, että ne viittasivat tulevaan yhteen täydelliseen uhriin, joka on toimiva siten että se vapauttaa ihmisen synnin tuomasta tuomiosta. Jumalan lihaksi tuleminen mahdollisti täydellisen uhrin, joka pyhittää ihmisen täydellisesti. Mikään muu uhri ei riitä ihmisen syntien käsittelemiseen, tarvittiin synnitön = Jumala ja ihminen ottamaan synnin kirouksen pois ihmisen yltä. (ks. Heb.9:25-26, 10:1-4, Ps.49:8, 1.Tim.2:5)

4. tarkoitus: Täyttää profetia. Raamatussa on useita profetioita Messiaasta. Niiden täyttymiseksi oli välttämätöntä, että Jeesus tuli ihmiseksi. Profetia tuli mm. Moosekselle (5.Moos.18:15), Daavidille (2.Sam.7:12-13) ja Jesajalle (Jes.53:2-5)

5. tarkoitus: Että vihollisen työt tuhottaisiin. Saatana tuli voittaa sillä areenalla, jossa se hallitsee eli maailmassa. Jeesus ilmestyi lihaan tuhotakseen perkeleen teot, ihmisen eksytyksen. Täytyi olla fyysinen ilmestyminen että ihmiset voisivat ottaa sanoman hänestä todesta ja saatana olisi voitettu ristillä. (ks. 1.Joh.3:8, 5:19, 2.Tim.2:26, Heb.2:14-15)

6. tarkoitus: Että meillä olisi meitä ymmärtävä välimies. Jos Jumala ei olisi tullut ihmiseksi, ei Hän voisi sanoa ymmärtävänsä heikkoja ihmisiä. Mutta nyt Hän ymmärtää ja tietää mitä on olla suurempien voimien alla kiusattuna. (ks. Heb.2:18, 4:15)

7. tarkoitus: Että Hän olisi kelvollinen tuomari. Tuomari täytyy olla ihminen, jotta Hän voisi tuomita ihmisiä, jotka esittävät tekosyitä tuomarin silmien alla. Tuomarin tulee olla myös Jumala, jotta Hän olisi oikeudenmukainen tuomiossaan. (ks. Joh.5:27, 2.Kor.5:10)

Jumala tuli ihmiseksi ja kertoi meille kuinka paljon Hän meitä rakastaa.

Kirjoittaja: p. Antti Koskenpää
(Salokannel-lehdessä joulukuussa 2004. Katkelma tekstistä: Jeesus tuli ihmiseksi.)

maanantai 26. joulukuuta 2016

Jumalan ilmoitus Sanassa

"Jokainen kirjoitus, joka on syntynyt Jumalan Hengen vaikutuksesta, on myös hyödyllinen opetukseksi, nuhteeksi, ojennukseksi, kasvatukseksi vanhurskaudessa," (2.Tim.3:16)

Jumala ilmoittaa itsensä meille monella tavalla:
1. Luonnon kautta (Room.1:18-21, Ps.19)
2. Jumalan menettelyn kautta tilanteissa (Room.8:28)
3. Universumin pysymisen kautta (Kol.1:17)
4. Ihmeiden kautta (Joh.2:11)
5. Suoran kommunikaation kautta (Ap.t.22:17-21)
6. Kristuksen kautta (Joh.1:14)
7. Raamatun kautta (Joh.5:39)

Raamatun Sanan kautta opimme tuntemaan Jumalan luonteen ja Hänen ajatuksensa. Luonto puhuu meille Luojasta, mutta Jumalan vanhurskauden, armon, anteeksiannon, rakkauden ja laupeuden löydämme Raamatusta. Raamatun sanotaan olevan Jumalan inspiroimaa, ihmisen kirjoittamaa erehtymätöntä Jumalan Sanaa.

"Mutta tämä on iankaikkinen elämä, että he tuntevat sinut, joka yksin olet totinen Jumala, ja hänet, jonka sinä olet lähettänyt, Jeesuksen Kristuksen." (Joh.17:3)
__
Kirjoitus on katkelma p. Antti Koskenpään Salokannel-lehdessä vuonna 2004 olleesta kirjoituksesta "oppi kirjoituksista"perjantai 23. joulukuuta 2016

Usko on luja luottamus Jumalaan

Usko on riippuvainen uskon kohteesta. Jos uskomme kohde on luotettava päivästä toiseen ja vuodesta toiseen, uskomme siihen kasvaa. Jumalamme on muuttumaton ja uskollinen ja pitää lupauksensa ja liittonsa (Hebr.13:8, Tiit.1:2, 4.Moos.23:19, Mal.3:6, Jes.40:8). Luotamme uskon kautta moniin asioihin päivittäin. Uskomme, että ihmiset noudattavat liikennesääntöjä ja toimimme sen mukaan. Luotamme, että tuoli jolla istumme, on kykenevä kannattamaan painomme. Mitä varmemmin luotamme erilaisiin asioihin, sitä levollisempi olemme niiden suhteen.

Uskon määrä on riippuvainen siitä, miten tuttu uskon kohde on. Jumalan tunteminen lisää uskoamme Häneen. Emme usko uskoon vaan Jumalaan. Room.10:17 sanoo, että usko tulee Jumalan Sanan kuulemisen kautta. Uskomme ei tee Jumalan Sanaa todeksi, se on totta ja siksi uskomme siihen.

Usko on toiminnallinen sana. Jaak.2:17-18 puhuu teoista joita usko vaikuttaa. Roomalaiskirjeessä Paavali puhuu vanhurskaudesta, joka saadaan uskosta ilman tekoja. Jos ainoastaan sanomme, että uskomme ja kuitenkin toimimme niin kuin emme uskoisi, emme todellisuudessa usko. Elämämme tuo näkyviin uskomme perustan.

Uskotko Jumalaan ja Hänen Sanaansa?

Voit luottaa Hänen lupauksiinsa, joita joku on laskenut olevan 7000. Hän seisoo Sanansa takana ja vie työnsä päätökseen (Fil.1:6). 2.Tim.1:12 kertoo meille, että luottamus Jumalaan toi Paavalille varmuuden ja levon. Sinäkin voit löytää jakeen Hebr.4:9 levon kun annat Sanan sulautua sydämeesi.

Kasvetaan armossa ja Kristuksen tuntemisessa, niin uskomme kasvaa.

p. Antti Koskenpää
(Salokannel-lehti nro 2/ 2014)

keskiviikko 21. joulukuuta 2016

Joulu

Joulu on meille kristityille tärkeä juhla. Se on Vapahtajamme syntymäpäivä. Jeesus syntyi kuollakseen. Ilman pääsiäistä meillä ei ole joulua.

Vapahtaja on meille syntynyt. Jeesuksen ensimmäinen saarna Luukkaan evankeliumin 4. luvussa kertoo miten Hän tuli vapauttamaan meitä.

Enkelit lauloivat suurta ilouutista. Jeesus syntyi Beetlehemin seimeen. Hän ei syntynyt ylhäiseen hoviin, vaan kansan keskelle. Siellä Hänet tunnettiin heikkojen ja langenneiden ystävänä. Siellä Hän voi täydellisenä ylipappina samaistua kaikkiin koettelemuksiimme.

Golgatan ristillä Hän oli yksin, ettei kenenkään enää tarvitse olla yksin. Jeesus on ystävä, joka ei koskaan hylkää meitä.

Hän rakasti opetuslapsiaan loppuun asti. Pestessään opetuslasten jalat Hän antoi meille esimerkin palvella Kristusta kaiken heikoimmassa  niin kuin äiti Teresa asian ilmaisi.

Mikä kunnia meille onkaan pestä Jeesuksen jalkoja tänäkin jouluna. Tunnetko ketään yksinäistä, ketään sairasta, varatonta?

Onko jotakin anteeksiannettavaa, sovitettavaa? Joku voi olla ylpeyden yksinäisyyden vankilassa. Rakkauden avain on tiirikka, joka sopii kaikkiin lukkoihin. Se on Jumalan ehdottoman rakkauden avain. Se ohittaa kaikki inhimilliset haitat ja avaa joulun sydämen.

Annetaan Jeesus lapsen syntyä moniin sydämiin tänä jouluna.

p. Antti Koskenpää
(Salokannel-lehdessä jouluna vuonna 2004)

tiistai 20. joulukuuta 2016


Isän opetuksessa

2.Tim.3:16-17 "Jokainen kirjoitus, joka on syntynyt Jumalan Hengen vaikutuksesta, on myös hyödyllinen opetukseksi, nuhteeksi, ojennukseksi, kasvatukseksi vanhurskaudessa, että Jumalan ihminen olisi täydellinen, kaikkiin hyviin tekoihin valmistunut."

Oletko sinä täydellinen? Kun itse ajattelen itseäni, niin vastaus on selkeä "EN TODELLAKAAN!" ja ajattelen monia lankeemuksiani ja pahoja ajatuksia.

Mutta haluaisin olla täydellinen! Ja sitä varten Isä on meille Sanansa antanut. Ei käskeäkseen meitä olemaan täydelliset, vaan kasvattaakseen meitä siihen!

Meidän Taivaallinen Isämme opettaa meitä, ja opettaa hyvin kärsivällisesti. Eikä täydellinen Jumala epäonnistu!

Kärsivällisyyttä !

/Mika

sunnuntai 18. joulukuuta 2016

Kahvilakeskusteluja - Osa 11

Yhdennessätoista kahvilakeskustelussa keskustelimme apostolisen uskontunnustuksen kohdasta: "ja iankaikkisen elämän".

Lataa / Download

Elämän yhteys Kristukseen

Jakeesta 5.Moos.8:7 eteen päin kuvataan Luvatun maan elämän rikkautta. Löydämme sieltä ohran, öljyn ja viinin.

Jeesus on Elämän leipä (Joh. 6). Hän on se jokapäiväinen leipämme ja varustuksemme niin ruumiillisesti kuin henkisestikin. Jakeessa Matt.4:4 Jeesus sanoo, ettei ihminen elä ainoastaan leivästä, vaan jokaisesta sanasta joka Jumalan suusta lähtee. Nisun jyvän tulee pudota maahan ja kuolla (Joh.12:24). Jyvä juurtuu hyvään maahan ja kasvaa ja tuottaa mikä kolmekymmentä, mikä kuusikymmentä, mikä sata jyvää. Murretun jyvän yhteys murtuneen sydämen maaperän kautta Vapahtajan sydämeen tuottaa elämää.

Room. 11 sanoo, että meidät on oksastettu jaloon öljypuuhun. Asiayhteys puhuu Israelista, mutta voimme soveltaa sitä jakeen 1.Joh.2:27 kautta meihin ja yhteyteemme Pyhään Henkeen ja Kristukseen, Jumalan voideltuun Kuninkaaseen, Pappiin ja Profeettaan. Kirjain kuolettaa, mutta Henki tekee eläväksi. Lampunjalkojen valo palaa Pyhän Hengen tulena sydämissämme.

Jakeessa Joh.15 Jeesus on viinipuu ja me olemme oksat. Pysymme Hänessä ja kannamme hedelmää. Viini puhuu rakkauden tuottamasta elämästä (ks. 1.Kor.13).

Vapautus Egyptistä pääsiäisen ja Punaisen meren kautta on kuva pelastuksesta, mutta pääsy Luvattuun maahana on kuva elämän yhteydestä Vapahtajaan. Jakeessa Gal.2:20 Paavali sanoo, että nyt elää Kristus hänessä. Luvatussa maassa meillä on elämän yhteys päähän, Kristukseen. 1.Joh.1 sanoo, että kun vaellamme valkeudessa, niin meillä on yhteys.

Meillä on leipä, öljy ja viini Hyvän Paimenemme kädestä keskellä arjen tarpeita (ks. Ps.23:5). Otetaan Jeesuksen meille antama varustus mukaamme arjen aherrukseen. Annetaan voitelun virrata viitan liepeille (Ps.133). Annetaan maljan vuotaa yli (Ps.23). Lähetetään leipä vetten yli (Saarn.11).

p.Antti Koskenpää
(Salokannel-lehdestä lokakuulta vuodelta 2004)

torstai 15. joulukuuta 2016


Jumalinen arvojärjestys top 3

1. Jumala
Jumala sanoo, että etsikää ensin Jumalan valtakuntaa ja Hänen vanhurskauttaan, niin kaikki muu sen ohessa teille annetaan (Matt.6:33). Jumalan tulee siis olla numero 1 elämässämme. Että valitsemme vapaalla tahdollamme vastata Jumalan rakkauteen on kaiken siunauksen alku. Ps.133 kertoo miten se siunaus tiukuu viitan liepeille asti, mutta se kulkee Jumalan säätämää järjestystä.

2. Avioliitto
1.Moos.2:18 kertoo, että Jumala loi Aatamille avun, joka on hänelle sopiva. Jakeissa 21-24 Eeva luotiin Aatamin kylkiluusta. Jae 24 on mielenkiintoinen: "Sentähden mies luopukoon isästänsä ja äidistänsä ja liittyköön vaimoonsa ja he tulevat yhdeksi lihaksi". Aatamilla ja Eevalla ei ollut vanhempia, joista erota eli jae on kirjoitettu ennemmin meille heidän jälkeensä. Toiselle sijalle Jumala siis asetti avioliiton. Ei korvaamaan Jumalasuhdettamme vaan siunaukseksi ja syvemmän Jumalakuvan saamiseksi. Henkilökohtaisesta Jumalasuhteestamme virtaa siunaus keskinäiseen suhteeseemme.

3.Perhe
Kolmanneksi Jumala antoi meille perheen, lapset ja vanhemmat; sisarukset, miten me sen koemmekin. Maailmalla ollaan hämmästyneitä nykysuomalaisen heikosta perhesiteistä. Emme mene kuitenkaan naimisiin lastemme kanssa, ne annetaan meille lainaksi noin 20 vuoden ajaksi. Keskinäinen suhteemme tuo siunauksen lapsillemme ja suvullemme. Mutta lapset eivätkä suku saa koskaan mennä puolisomme ohi. Emme elä lasten ehdoilla, vaan lapset huomioon ottaen, siinä on suuri ero.

Ja siunaus virtaa perheiden kautta seurakuntaan. Jeesuksen opetuslapsista löydämme veljeksiä ja sukulaisia. Seurakunnasta taas virtaa siunaus henkilökohtaiseen Jumalasuhteeseemme ja taas parisuhteeseemme ja perheeseemme. Nämä eri tasot eivät siis ole vaihtoehtoja, vaan tasapainoisen kristillisen elämän arvojärjestystä.

----
Kirjoitus on katkelma p. Antti Koskenpään kirjoituksesta "katsaus oppiin avioliitosta", joka on julkaistu Salokannel lehdessä marraskuussa vuonna 2004

maanantai 12. joulukuuta 2016

Kristillinen kokemus

Pohdin sitä miten kristillinen kokemus vakuuttaa ihmiset kristillisyyden totuudellisuudesta. Tähän liittyen muistelin omaa kokemustani, jonka haluan jakaa tässä lyhyesti.

Koin Jumalan kosketuksen vuonna 2010 katsoessani televisiosta tv7-ohjelmaa. Televisio aukeni tuon kanavan kohdalta jonka olemassa olosta en tiennyt. Ohjelmassa julistettiin evankeliumia Jeesuksesta. Jäin kuunetelemaan sitä. Yht'äkkiä koin, kuinka kaikki saasta alkoi valumaan minusta pois päästä varpaisiin. Koin Jumalan rakkauden läsnäolon ja jotenkin tajusin mitä elämä ja rakkaus on. Huomasin mm. kuinka ulkona kasvaa eläviä puita ja ruohoa. Huomasin myös huonekaluissani yksityiskohtia mihin en ennen ollut kiinnittänyt huomiota. Tämä kokemus muutti minut. Minusta tuli uskova. Jostain syystä minulle tuli valtava tarve hankkia Raamattu, minkä löysin kirppikseltä 2 eurolla. Vähän myöhemmin Jumala näytti minulle joitakin näkyjä. Yhdessä näyssä minusta lähti kuin paksu köysi (napanuora) pilviin. Toisessa seison vuoren kielekkeellä josta käsin näin aikaisemman elämäni kuin tummana mössönä solassa, edessäni näin vuorijonojen huiput, avaran vapauden ja tilan. Kun luin Raamattua, nämä kokemukset saivat ikään kuin sinetin: ”Usko tulee kuulemisesta” (Room.10:17) ja ”Jumalan Sana on elävä ja voimallinen ja terävämpi kuin mikään kaksiteräinen miekka” (Hebr.4:12), ”Se toivo meille on ikään kuin sielun ankkuri, varma ja luja, joka ulottuu esiripun sisäpuolelle asti.” (Hebr.6:19), ”Saata minut kalliolle, joka on minulle liian korkea.” (Ps.61:2).

Kokemukseni ja sen aiheuttama muutos elämässäni sai vaimoni kysymään: Mitä sinulle on tapahtunut? Se onkin hyvä kysymys, ja siihen on ihana vastata. Omasta kokemuksesta kertominen on siitä mahtavaa, että siitä tietää itse eniten.

Kirjoittaja: Toni Taiveaho

sunnuntai 11. joulukuuta 2016

Kahvilakeskusteluja - Osa 10

Kymmenennessä kahvilakeskustelussa keskustelimme apostolisen uskontunnustuksen kohdasta: "ruumiin ylösnousemisen,".

Lataa / Download

lauantai 10. joulukuuta 2016

Salon Raamattu Puhuu seurakunnan www-osoite teknisen vikatilanteen vuoksi on:
http://rps-salo.blogspot.fi/

Voit kuunnella 20 mielenkiintoista ilmestysmaja-äänitettä osoitteesta:
http://podcast-salo.blogspot.fi/Kiitollisuus ja tyytyväisyys

1.Tim.6:6 sanoo, että tyytyväisyys yhdessä jumalisuuden kanssa on suuri voitto. Meille on hyötyä siitä että olemme tyytyväisiä. Sananlaskuissa asiasta on montakin paikkaa. Lääketiede on sen todennut monta kertaa. Kaikki me tiedämme että mahahaavan saa kun murehtii tarpeeksi. Stressi on ollut tuttu taudin aiheuttaja jo pitkään. Filippiläiskirjeessä Paavali sanoo, että hän on oppinut oloihinsa tyytymään.

Me valitsemme pienessä päässämme, miten eri asioihin suhtaudumme. Teemmekö kärpäsestä härkäsen? Paavali sanoi että hän oli oppinut olemaan tyytyväinen puutteessa. Hän sanoi myös että hän oli oppinut olemaan tyytyväinen yltäkylläisyydessä. Kaikkihan ovat tyytyväisiä yltäkylläisyydessä, eikö totta? Eivätpä taida olla. Ei ole helppoa olla kiitollinen Jumalalle rikkauden keskellä. Muistamme varmaan kamelin ja neulansilmän...

Heb.13:5 kirjoittaja antaa meille tyytyväisyyden perustan. Jumala on kanssamme joka hetki. Jeesus nukkui veneessä myrskyn keskellä. Muistammeko kenen kanssa olemme samassa veneessä?

1. Tess. 5 kiitollisuus joka tilassa perustuu saman tosiasian ymmärtämiseen. Room.8 kertoo meille että Jumala on meidän puolellamme, ei lihamme puolella, vaan uuden luomuksen puolella. Koulussa joukkue, joka sai puolelleen parhaan pelaajan, oli tyytyväinen. Luotatko joukkueesi kapteenin kykyyn saada voitto? Room.8 jatkaa, että olemme enemmän kuin voittajia. Siinä on tuo kreikan kielen hyper-nikeoo sana - ylivoimainen voitto.

Vanhurskauden hedelmä kylvetään rauhassa rauhantekijöille sanoo Jaak.3. Levätään tyytyväisinä samassa veneessä Jeesuksen kanssa.

 p. Antti Koskenpää
(julkaistu aikaisemmin v. 2004 marraskuun Salokannel-lehdessä)

keskiviikko 7. joulukuuta 2016

Bodylife

Seurakunta koostuu sen monista jäsenistä. Paavali käyttää yhtenä kielikuvana Kristuksen ruumista ja sen eri jäseniä. Käytämme usein tuosta kielikuvasta johdettua seurakuntaslangisanaa "bodylife". Se kuvaa seurakuntaruumiin eri osien välistä yhteistyötä ja yhdessäoloa sekä Kristusta sen lähteenä. "Bodylife" (suomenksi tarkasti käännettynä 'seurakuntaruumiin elämä') on erittäin tärkeä osa Kristuksen tuntemisessa kasvamista. Nykyään on mahdollista saada korkeatasoista kristillistä musiikkia ja opetusta ilman, että lähtee kohtaamaan ihmisiä. Sosiaalisessa mediassa voi jollakin tasolla kohdata ihmisiä lähtemättä tietokoneen äärestä mihinkään. Mutta mikään ei voi korvata "bodylifea".

Olen usein puhunut 2.Kor.3. luvun kohdasta, missä kerrotaan, että katselemme Kristusta kuin kuvastimesta ja muutumme saman kuvan kaltaiseksi. Tuo kuvastin on "bodylife". Emme tunne toisiamme lihan mukaan, jatkaa Paavali 2. Korinttolaiskirjeessä, vaan uutena luomuksena Kristuksessa. Aiemmin hän puhuu siitä, miten me eri osuudet olemme Kristuksen kirje. On sanottu, että olemme viides evankeliumi - se evankeliumi, jota ihmiset lukevat. Jeesus sanoi, että meidät tunnetaan Hänen opetuslapsikseen, kun meillä on keskinäinen rakkaus. Kolossalaiskirjeessä Paavali määrittelee seurakunnan paikaksi, jossa sydämet ovat yhteenliitettyinä rakkaudessa.

Rauta rautaa hioo, ihminen toistansa hioo. Yhteinen tekeminen muiden seurakuntalaisten kanssa, yhdessä matkustaminen, jne. hioo meitä yhteensopiviksi ja saa meidät tuntemaan Kristusta syvemmin toisten osuuksien kautta.

Lähdetään yhdessä toteuttamaan seurakunnan suunnitelmia. "Antaessaan saa" on yksi elämää rikastuttavia paradokseja.

Kirjoittaja: p. Antti Koskenpää
(julkaistu paperisessa Matkalla-lehdessä kesällä 2012)

sunnuntai 4. joulukuuta 2016

Muutoksissa

Elämämme matkalla jokin päivä, hetki tai tapahtuma voi olla kuin kilometripylväs, josta käsin hahmotamme elämäämme. On elämä ennen avioliittoa, avioliiton jälkeen, lapsen syntymän, työpaikan, jonkun henkilön kohtaamisen jälkeen. Jokainen kohtaamamme ihminen on potentiaalinen ystävä, mutta jostain syystä toisista tulee sydänystäviä, kaikista ei. Omasta elämästäni näitä käännekohtia tulee mieleen monia: Armeija, opiskelu, työpaikat, oma yritys, häämatka Israeliin, tutustuminen Raamattuun ja sen kautta Jeesukseen, seurakuntayhteyden löytyminen, vaimoni sairastuminen, raamattukoulu, muutot Poriin, Kainuuseen, Vaasaan. Eräs sellainen virstanpylväs oli myös kirja Enemmän irti kahdeksan tunnin päivästä. Siinä kehotettiin kirjaamaan, millaisen halusin elämäni olevan esim. viiden tai kymmenen vuoden kuluttua, Onko nykyistä polkua mahdollisuus päätyä kyseiseen päämäärään? Vai onko tarvetta muutokseen?

Tienristeyksissä joudumme elämämme matkan aikana tekemään monia valintoja. Pienet valinnat ovat jälkeenpäin katsottuna tärkeitä. Raamattukoulussa opetettiin, ettei ole pieniä ja suuria päätöksiä. Suuret päätökset ovat pienten päätösten summia.

Suunnistuksessa on tärkeää tietää, mihin olemme menossa. Elämä ei kuitenkaan ole jono kalenteriin suunniteltuja tapahtumia. Jesaja sanoo, etteivät Jumalan ajatukset ja tiet ole meidän ajatuksiamme ja teitämme. Paavali kertoo efesolaiskirjeessä, että Jumala kuljettaa meitä hänen edeltä valmistamiaan polkuja. Välillä hän jakaa meille uudet kortit. Muutos voi olla pelottava. Joosua uskaltautui kuitenkin kuohuvaan Jordan-virtaan ja pääsi Luvattuun maahan.

Vanhempana muutos on enemmän ja enemmän luopumista. Kaikkea ei jaksa, kaikkea ei ehdi. Kaikkea ei tarvitse. Jeesus sanoi, että tarpeellista on vähän, ehkä yksi ainoa. Saarnaaja sanoi, että kaikella on aikansa. Jeremia sanoi, että Jumalan armo on uusi joka aamu ja suuri on hänen uskollisuutensa. Muutokseen on mahdollisuus joka hetki. Joskus, kun ulkoisia asioita ei voi muuttaa, voi muuttaa suhtautumistaan niihin. Jumala on luvannut johdattaa meitä muutosten keskellä, kun kuljemme rukoillen.

Kirjoittaja: p. Antti Koskenpää

Kahvilakeskusteluja - osa 9

Yhdeksännessä kahvilakeskustelussa keskustelimme apostolisen uskontunnustuksen kohdasta: "syntien anteeksiantamisen,".

Lataa / Download

torstai 1. joulukuuta 2016

Jeesus ja seurakunta 7/7

Jeesus on suuri ylipappi, pappi iankaikkisesti, välimies ihmisen ja Jumalan välissä. Uskovat ovat pyhä heimo Kristuksessa. Perustuen Kristuksen vereen Jumala on tehnyt liiton seurakuntansa kanssa. Jeesukseen uskovista on tullut pyhä papisto. Uskova voi Kristuksen pappina antaa ruumiinsa eläväksi, pyhäksi,  ja Jumalalle otolliseksi uhriksi. Hän voi antaa hyvinvoinnistaan apua tarvitseville tuoksuvana, Jumalalle mieluisena uhrina ja antaa kiitosuhrina huultensa hedelmää. Uskovat pyhinä kuningaskunnan pappeina tulevat hallitsemaan maan päällä tuhatvuotisessa valtakunnassa. (Hebr.2:17, 3:1, 5:6, 10, 7:27, 8:1-2, 13:15-16, 1.Tim.2:5, 1.Piet.2:5, 9, Ilm.1:6, 5:10, 20:6, Room.12:1, Fil.4:18)

Toni T