maanantai 28. marraskuuta 2016

Daavidin viholliset

Daavidilla oli kaksi vihollista. Toinen oli ulkopuolinen, toinen tuli omista joukoista. Kummatkin omalla tavallaan yrittivät estää Daavidin kuninkuuden. Kun Daavidin linkoama kivi osui Goljatiin, niin kuvaannollisesti puhuen se osui myöskin Sauliin. Hänen kuninkuutensa ei enää ollut Daavidin voiton päivän jälkeen sitä mitä aiemmin. Saul edusti inhimillisyyttä parhaimmillaan (1 Sam. 9:2). Mitä tämä kuvastaa meille? Ennen kuin Kristus voi olla elämämme todellinen kuningas, sekä pahuutemme että hyvyytemme täytyy tulla käsitellyiksi. Kaikki se, minkä lähteenä olemme me itse, ei voi olla Jumalalle otollista. Sallikaamme tänään Kristuksen asua uskon kautta sydämissämme ja koemme Hänen iankaikkista voittoaan.

 Pastori Matti Himanka

sunnuntai 27. marraskuuta 2016

Kahvilakeskusteluja - Osa 8

Kahdeksannessa kahvilakeskustelussa keskustelimme apostolisen uskontunnustuksen kohdasta: "pyhän, yhteisen seurakunnan, pyhäin yhteyden,".

Lataa / Download

lauantai 26. marraskuuta 2016

Hedelmän etsiminen

Mark 11:12 –14, 20 – 22.

Jumala etsii hedelmää sinun elämästäsi.
Hänelle ei kelpaa mikään hedelmä jonka pystyt itse tuottamaan. Hän ei etsi elämästäsi luonnollista hedelmää. Eihän Jeesus etsinyt hedelmää viikunapuusta silloin kun viikunapuu kantoi luontaisesti hedelmää (jae 13).
Jeesuksen nälkä (jae 12) tulee tyydytetyksi ainoastaan silloin kun hän löytää elämästäsi hänen elämänsä sinussa tuottaneen hedelmän. Vain ylösnousemuselämän hedelmä meissä tyydyttää hänet.
Ylösnousemuselämän rinnalla kaikki luonnollinen joutaa pois (jae 20).
Usko Jumalaan ja hänen mahdollisuuksiinsa elämässämme on kaiken avain (jae 22)

Pastori Matti Himanka

torstai 24. marraskuuta 2016


Jeesus ja seurakunta 6 / 7

Jeesus on sulhanen, ja seurakunta on hänen morsiamensa. Vanha testamentti piirtää esikuvan Jumalasta, joka on aviomies, ja Isarelista joka on vaimo. Uudessa testamentissa kuva kirkastuu: Kristus on sulhanen, ja häneen uskovat ovat seurakuntana Jeesuksen kihlattu, morsian. Morsian on Kristuksen ruumis. Jeesus on taivaassa valmistamassa sijaa kihlatulleen, ja kohta Jeesus hakee hänet. (Jes.54:5-8, 62:4-5, Joh.14:1-3, 2.Kor.11:2, 1.Tess.4:13-18, Ilm.19:7-9, 21:9, Matt.9:15)

keskiviikko 23. marraskuuta 2016

Jumala on Henki

Joh. 4:24 Jumala on Henki; ja jotka häntä rukoilevat, niiden tulee rukoilla hengessä ja totuudessa.

Jumala on kaiken elämän alkuunpanija ja ylläpitäjä.
Vastaus kaikkiin elämän ongelmiin on syvimmältä luonteeltaan hengellinen koska elämän olemus on itsessään hengellinen.
Ihminen Jumalan luomana on hengellinen olento, joka on pukeutunut lihan ruumiiseen. Monet elämämme ongelmat ratkeavat jos sydämissämme olemme oikeassa suhteessa elämämme antajaan ja ylläpitäjään.

pastori Matti Himanka

maanantai 21. marraskuuta 2016

Jeesus ja seurakunta 5/7

Jeesukseen Kristukseen uskovat ovat lampaita, joiden paimen Jeesus on. Universaalin seurakunnan muodostavat kaikki lampaat, jotka ovat kuulleet paimenen äänen ja lähteneet seuraamaan häntä. (Joh.10:14-16, vrt.Ps.23 ja Jes.40:11)

lauantai 19. marraskuuta 2016

Lapsi on meille syntynyt, Poika on meille annettu
Joulun alla on hyvä pohtia Jeesuksen persoonan jumalallista ja inhimillistä puolta. On hyvä tietää, kuka Jeesus on ja mitä Raamatun sana asiasta ilmoittaa. Tutkitaan kahta Johanneksen evankeliumin jaetta kreikan kielestä:En archee, ”alussa”, kuvaa Sanan, Jumaluuden toisen persoonan Jeesuksen Kristuksen, pre-inkarnaatioaikaa, jolloin Sana oli ”Prost ton Theon”, eli vuorovaikutuksessa ja keskinäisessä yhteydessä jumaluuden ensimmäisen persoonan, Isän, kanssa. 

Jakeen loppuosan laatua korostava artikkeliton predikatiivi, Theos, ennen predikaattiverbiä kertoo, että Sana on olemukseltaan sama kuin Isä Jumala, mutta koska Theos-sanan edessä ei ole artikkelia, Sana on eri persoona kuin Isä-jumala.  Sanajärjestys on areiolaisuutta vastaan ja artikkelin puuttuminen sabellismia vastaan. Areiolaisuus opettaa että Jeesus on luomakunnan esikoinen, pikkujumala ja sabellianismi opettaa että Isä ja Poika ovat saman persoonan kaksi eri ilmenemismuotoa.


Jumala tuli ihmiseksi pysyen samalla Jumalana. Jeesus Kristus on Jumalan poika ja ihmisen poika. Jeesuksessa Kristuksessa on kaksi luontoa yhdessä persoonassa. Joissakin kristillisissäkin  piireissä on vaikea hyväksyä, että sana tuli lihaksi, koska heidän mielestään sana ei voi tulla lihaksi, koska sana on Jumalan tahdon korkein ilmentymä.

Jeesus ei ollut pelkkä ihminen, johon Jumala asettui asumaan, ja joka sai jumalallisuuden kuuliaisuuden ja armon kautta, kuten esim. nestoriolaisuus selittää. Jeesus ei ollut myöskään pelkkä Jumalan sanan, tahdon ja voiman korkein inhimillinen ilmentymä, manifestaatio, joka antoi ihmisille hyvän esimerkin ja joka rakkaudesta ihmisiin kuoli synnin vuoksi.
Jeesus Kristus on elämän sana, Jumala, joka tuli ihmiseksi pysyen Jumalana. Jeesus kuoli sijaiskuoleman syntisten tähden. Jeesus kärsi, kuoli ja haudattiin, mutta nousi kuolleista ja sai aikaan iankaikkisen lunastuksen. Jeesuksen inhimillinen ja jumalallinen luonto ovat yhdessä persoonassa sekoittamatta, muuttamatta, jakamatta ja erottamatta. Tämä oli vuoden 451 Kaldekonin kirkolliskokouksen suuri oppi pitkään jatkuneiden harhaoppikiistojen jälkeen. Lisäksi kirkolliskokous totesi, että jumaluus on jakamaton kaikissa kolmessa persoonassa.

Niin kuin kaikki kuolevat ihmisessä, Aadamissa, niin kaikki tehdään eläviksi Kristuksessa, ja kuolleitten ylösnousemuksen piti tapahtua ihmisen, Jeesuksen, kautta, 1.Kor 15:22. Jeesus nousi kuolleista ruumiillisesti ja täytti lunastustyön loppuun saakka. Myös omat ruumiimme tulevat kokemaan lunastuksen, kun ylösnousemuksessa saamme saman kirkastetun henkiruumiin, joka Jeesuksella on nyt taivaassa.

Kirjoittanut p. Matti Holm

keskiviikko 16. marraskuuta 2016

Elävä vesi

Joh. 4:10, 13-14.
Jeesus vastasi ja sanoi hänelle: ”Jos sinä tietäisit Jumalan lahjan, ja kuka se on , joka sinulle sanoo: Anna minulle juoda, niin sinä pyytäisit häneltä, ja hän antaisi sinulle elävää vettä.”

Jeesus vastasi ja sanoi hänelle: ”Jokainen, joka tätä vettä, janoaa jälleen, mutta joka juo sitä vettä, jota minä hänelle annan, se ei ikinä janoa; vaan se vesi, jonka minä hänelle annan, tulee hänessä sen veden lähteeksi, joka kumpuaa iankaikkiseen elämään”. 

Vesi on elintärkeää kaikelle elämälle. Elävä vesi on elintärkeää iankaikkiselle elämälle. Olemme päivittäin monta kertaa valintatilanteessa, kummasta lähteestä ammennamme. Juonko vettä, jonka seurauksena ”janoan jälleen”, vai ammennanko Hänen lähteestään ja tulen tyydytetyksi. Enkä ainoastaan tule tyydytetyksi itse, mutta myöskin ne, jotka vastaanottavat samaa elävää vettä kauttani. Meidän suuri etuoikeutemme on olla armon kautta osa Jumalan suurta sadevesijärjestelmää.

Pastori Matti Himanka


Jeesus ja seurakunta 4 / 7

Jeesus on seurakunnan pää, ja Jeesukseen uskovat seurakuntana ovat Hänen ruumiinsa. Uskovat ovat jäseniä Kristus-ruumiissa. Jäsenet ovat erilaisia, ja Jumala on antanut kullekin oman tehtävänsä. Jäsenet tarvitsevat toisiaan. Esimerkiksi silmä ei kadehdi kättä tai jalka katso kättä alempiarvoiseksi. Kristus päänä on seurakuntaruumiin auktoriteetti. (Room.12:4-5, 1.Kor.12:12-14,26-27, Ef.1:20-23, 3:6, 4:4, 12, Kol.1:18, 24, 2:19, 3:15)

Toni T

sunnuntai 13. marraskuuta 2016

Lepo

Jumala asetti lepopäivän ihmisen ensimmäiseksi päiväksi. Joitakin vuosia sitten Suomessa muutettiin lepopäivä viikon viimeiseksi päiväksi. Jumala haluaa, että me vaellamme levosta käsin. Levossa ollessa me näemme asiat selkeämmin ja pystymme tekemään parempia päätöksiä kuin juostessamme pää kolmantena jalkana katastrofista toiseen.

Me suomalaiset olemme isaskarilaisia taakankantajia ja ylpeästi kannamme isompia taakkoja kuin kukaan toinen, maksoi mitä maksoi. Se on meidän vahvuutemme, mutta myös heikkoutemme. Otamme helposti myös taakkoja, jotka eivät ole Jumalan tahdon mukaisia.

Tommy Helsten sanoi eräässä kirjassaan, että jos ihmiset malttaisivat pysähtyä elämän perässä juoksemisestaan, niin elämä saisi heidät kiinni.

Matt.6:33. Jeesus käskee meitä etsimään ensin Jumalan valtakuntaa ja Hänen vanhurskauttaan niin kaikki muu sen ohessa meille annetaan.

Haggai 1:6. Te kylvätte paljon, mutta saatte vähän. Te syötte, mutta ette tule ravituiksi. Te juotte, mutta jano ei sammu. Te vaatetatte itsenne, mutta ei tule lämmin. Ja palkkatyöläinen panee työpalkan reikäiseen kukkaroon.

Psalmit 127:1. Matkalaulu; Salomon virsi. Jos Herra ei huonetta rakenna, niin sen rakentajat turhaan vaivaa näkevät. Jos Herra ei kaupunkia varjele, niin turhaan vartija valvoo.

Jättäkäämme taakkamme Hänen jalkojensa juureen ja annetaan Hänen pitää huolta meistä.
1.Piet.5:7.

Kirjoittaja p. Antti Koskenpää
(Teksti julkaistu aikaisemmin lehdessä nimeltä Salokannel No 6 / 2004)

perjantai 11. marraskuuta 2016

Jeesus ja seurakunta 3/7

Jeesus on viinipuu, ja uskovat ovat sen oksia. Uskova ei oksana itsessään tuota hedelmää, vaan puu, Kristus, tuottaa hedelmää, jota uskova kantaa. Kun uskova pysyy Kristuksessa, Jumala viinitarhurina puhdistaa oksat niin, että ne voivat tuottaa enemmän hedelmää. Uskovalle Kristus on elinehto.
Joh.15:1-16, 1.Kor.3:6-7

Toni T

keskiviikko 9. marraskuuta 2016

Riidankylväjä

”Ei kukaan vaadi oikeuteen vanhurskaasti, eikä kukaan käräjöi rehellisesti. He turvautuvat tyhjään ja puhuvat vilppiä, kantavat kohdussaan tuhoa ja synnyttävät turmion. Myrkkyliskon munia he hautovat, hämähäkin verkkoja he kutovat; joka niitä munia syö, se kuolee, rikkipoljetusta puhkeaa kyykäärme." (Jes.59:4,5)

Ellemme torju pahoja puheita uskon kilvellä ja päätä tuntea jokaista kristittyä ei lihassa, vaan uutena luomuksena Kristuksessa (2.Kor.5), pahat puheet livahtavat sydämeemme ja ajan tullen munat puhkeavat ja meillä on negatiivinen ajatus veljeämme vastaan - emmekä edes tiedosta mistä se tulee.

Meidät on kutsuttu siunaamaan toisiamme eikä kiroamaan. Meidät on kutsuttu rauhaan eikä väittelemään. 2.Tim.2:23-26 kehottaa meitä välttämään turhia väittelyjä. Puheemme tulisi olla rakentavaa ja rohkaisevaa (Ef.4:29)

Ef.4:31, 1.Kor.3:3 sekä Gal. 5:20,21 kertovat miten kaikenlainen riitely on lihallisuutta. Jaak.3:14-16 sanoo sitä riivaajien viisaudeksi ja jatkaa: ”Mutta ylhäältä tuleva viisaus on ensiksikin puhdas, sitten rauhaisa, lempeä, taipuisa, täynnä laupeutta ja hyviä hedelmiä, se ei epäile, ei teeskentele. Vanhurskauden hedelmä kylvetään rauhassa rauhan tekijöille.”  1.Kor.13 jatkaa samassa hengessä: ”Rakkaus on pitkämielinen, rakkaus on lempeä; rakkaus ei kadehdi, ei kerskaa, ei pöyhkeile, ei käyttäydy sopimattomasti, ei etsi omaansa, ei katkeroidu, ei muistele kärsimäänsä pahaa, ei iloitse vääryydestä, vaan iloitsee yhdessä totuuden kanssa; kaikki se peittää, kaikki se uskoo, kaikki se toivoo, kaikki se kärsii.”

Olen joskus kehottanut raamattukoululaisia lukemaan Asterix ja riidankylväjä –nimisen sarjakuvan. Siinä käy ilmi miten Saatana toimii heittäessään epäilyksiä välillemme.

Valitaan olla Jumalan työtovereita ja sovituksen virkamiehiä. Me Raamattu Puhuu –seurakunnassa haluamme siunata muita seurakuntia. Haluamme opettaa Jumalan Sanan koko taloudenhoitoa, niin kuin Jumalan armosta sen Hänen Sanastaan ymmärrämme.

Meidän ei tarvitse tehdä kompromissia ollaksemme yhtä, kun olemme yhtä pään, Kristuksen kanssa. Olemme yhtä, se on raamatullinen tosiasia (1.Joh.1:7). Voimme olla eri mieltä, mutta olemme saman Isän lapsia.

Lue myös San.6:16-19, Ilm.12:10, 1.Joh.4:1,2, Ef.6:11-, Ps.58, 64

Kirjoittaja p. Antti Koskenpää
(Teksti on lyhennelmä vuoden 2004 Salokannel-lehden nro 3 tekstistä: Oppi pahan puhumisesta)


sunnuntai 6. marraskuuta 2016

Roomalaiskirje

Roomalaiskirjettä käydään läpi Turun Raamattu Puhuu -seurakunnassa. Jo nauhoitetut osuudet löytyvät osoitteessa: http://www.raamattupuhuuturku.fi/nauhoitukset/

lauantai 5. marraskuuta 2016

Jeesus ja seurakunta 2/7

Seurakunta on totuuden pylväs, joka pysyy Kristuksessa. Totuuden pylväs ei ole seurakunnan pastori vaan koko seurakunta. Seurakunta pysyy järkähtämättä totuudessa, joka on Kristus, Jumalan sana. Jumalan sanan totuus tulee ilmoittaa kokonaan vääristelemättä, kuten se on kirjoitettu pyhään Raamattuun. (1.Tim.3:15, Joh.1:1-14, 14:6)

Toni T

Triumfikulkue

Meillä ihmisillä on aina taipumusta poiketa omille teillemme ja tehdä sitä mikä meidän mielestämme on oikein, aivan niin kuin Tuomarien kirjan lopussa luemme.

Onneksi Jumala tietää askeleemme ja haluaa johdattaa meidät Ps.23 mukaan oikealle tielle. Hän on lähettänyt Pyhän Henkensä, jonka ääni kuuluu takanamme ”Tässä on tie, sitä käykää”. Hän on antanut karttakirjan jossa ei ole virheitä - Hänen Sanansa ja kompassin, johon häiriöt eivät pysty - Hänen Henkensä.

Ef.2:10 mukaan Jumala kuljettaa meitä edeltä valmistetuissa askelissa. Hän on Joh.10 Hyvä paimen joka johdattaa laumaansa. Hän kulkee edellä ja varmistaa että se on pyhä tie, jossa eivät kulje saastaiset, ja jonne kiljuva jalopeura ei pääse (Jes. 35:8-10).

Korinttolaiskirje sanoo sitä voittosaatoksi, triumfikulkueeksi, kun Jeesus kulkee voittajana ja me seuraamme Häntä vapautettuina iloiten ja riemuiten.

Kirjoittaja: Antti Koskenpää (Salokannel-lehti syyskuu 2004)

keskiviikko 2. marraskuuta 2016

Sana Terolta

Matteus 5:28 on tullut vuosien varrella minulle todella tutuksi. Kaiken tuskan ja taistelujeni keskellä minua on lohduttanut se, että Jumalan armo riittää minullekin, tilanteeseen kuin tilanteeseen, nyt ja tulevaisuudessa (Room. 5:20, 2. Kor. 12:9, 1. Joh. 2:1-2). Olenkin usein sanonut, että "armo on avain". Pelastuskin on yksin armosta! Olemme pelastettuja armosta uskon kautta emmekä tekojemme kautta (Ef. 2:8-9).

Käykäämme sentähden uskalluksella armon istuimen eteen, että saisimme laupeuden ja löytäisimme armon, avuksemme oikeaan aikaan. (Hepr. 4:16)

Ylläpidän kristillisiä kotisivuja yhdessä aviovaimoni kanssa. Sivustomme ensisijainen tarkoitus on auttaa kristittyjä kasvamaan uskossaan. Kenties joku muukin voi löytää sieltä jotain, joka johdattaa hänet Herran luokse?

Linkki Teron lunastetut-sivuille: Lunastetut-sivusto


Tero H