lauantai 31. joulukuuta 2016

perjantai 30. joulukuuta 2016

Rukoillaan

Näin vuoden vaihteessa katselemme eteenpäin ja pohdimme eri vaihtoehtoja miten vietämme tulevan vuoden. Mihin Jumala haluaa meidän keskittyvän tänä vuonna. Jeesus sanoi opetuslapsilleen: "Tulkaa te yksinäisyyteen, autioon paikkaan, ja levähtäkää vähän."

Joskus luulemme, että tyhjä tila on tilan haaskausta. Kuitenkin taideteos usein muodostuu pääasiassa tyhjästä tilasta. Metelin ja musiikin ero muodostuu pääasiassa tyhjästä tilasta. Runo eroaa iltapäivälehdestä radikaalisti tyhjän tilan perusteella.

Tommy Helsten sanoi eräässä kirjassaan, että ihmisillä on niin kiire, etteivät he ehdi elää. Ja että kun pysähdymme juostessamme elämän perässä, niin elämä saakin meidät kiinni.

Israel eli juhlasta juhlaan, ja juhlien välillä he valmistautuivat seuraavaan.

Joskus luulemme, että rukous on ajan haaskausta, varsinkin se kuunteluosa rukousta. Kuitenkin juuri silloin saamme elämämme tärkeimmät vastaukset. Jumala usein vastaa meille Sanan kautta. Myös Raamatun lukeminen on osa rukoustamme. Jeesus sanoi, että meidän tulee rukoilla Hengessä ja Totuudessa.

Jumalan Sana on Totuus. Jeesus on Totuus. Henki muistuttaa meitä siitä mitä Jeesus on opettanut Sanansa kautta.

Eli laitetaan kalenteriin hetket jotka vietämme yhdessä Kristuksen Ruumiin kanssa, juhlien Nehemia 8 luvun tavoin. Laitetaan kalenteriin hetket, jotka vietämme rukoillen ja tutkien Sanaa, rakentaen henkilökohtaista suhdetta Vapahtajaamme.

Jumala tietää, että tarvitsemme monenlaisia asioita, silti hän sanoo meille Martoille: "mutta tarpeellisia on vähän, tahi yksi ainoa. Maria on valinnut hyvän osan, jota ei häneltä oteta pois."

Voimme tehdä vain vähän jollemme ole rukoilleet, rukoiltuamme voimme tehdä paljon yhdessä Jumalan kanssa.

Siunauttuja näköaloja Uuteen vuoteen.
pastori Antti Koskenpää

(Kirjoitus on Salokannel-lehden vuoden 2005 tammikuun numerosta)

keskiviikko 28. joulukuuta 2016

Seitsemän Jeesuksen lihaksitulemisen tarkoitusta

1. tarkoitus: Ilmaista Jumala. Vaikka Jumala ilmaisee itsensä luonnossa, niin vain "inkarnaatio" ilmaisee Jumalan todellisen olemuksen. Ainoa tapa oppia tuntemaan Isä, on oppia tuntemaan Poika! Ja Poika on ilmaistuna Sanassa. Jumala personoitui ihmiskunnalle Pojassa. (ks. Joh.1:14, 18, 14:7-9, Heb.1:2-3)

2. tarkoitus: Antaa esimerkki kristitylle. Jumalan antama esimerkki ei ole jotakin sellaista, jota tavoittelisimme omassa voimassamme. Omavoimaisuus johtaa uupumiseen ja on "lihan teko" joka ei hyödytä mitään. Jumalan antama esimerkki eli Jeesuksen maanpäällinen vaellus, on liian vaikea täyttää omin voimin. Jumala antaa sille, joka haluaa seurata sitä esimerkkiä, voiman esimerkin seuraamiseen.  (ks. Joh.6:63, Room.8:3-4, 1.Piet. 1:21, 1.Joh.2:6)

3. tarkoitus: Antaa toimiva uhri synnistä vapauttamiseksi. Kautta ihmiskunnan historian ihminen on kokenut tarvitsevansa uhria, niin myös Vanhan testamentin aikana. Siellä Jumala antoi uhrit sentähden, että ne viittasivat tulevaan yhteen täydelliseen uhriin, joka on toimiva siten että se vapauttaa ihmisen synnin tuomasta tuomiosta. Jumalan lihaksi tuleminen mahdollisti täydellisen uhrin, joka pyhittää ihmisen täydellisesti. Mikään muu uhri ei riitä ihmisen syntien käsittelemiseen, tarvittiin synnitön = Jumala ja ihminen ottamaan synnin kirouksen pois ihmisen yltä. (ks. Heb.9:25-26, 10:1-4, Ps.49:8, 1.Tim.2:5)

4. tarkoitus: Täyttää profetia. Raamatussa on useita profetioita Messiaasta. Niiden täyttymiseksi oli välttämätöntä, että Jeesus tuli ihmiseksi. Profetia tuli mm. Moosekselle (5.Moos.18:15), Daavidille (2.Sam.7:12-13) ja Jesajalle (Jes.53:2-5)

5. tarkoitus: Että vihollisen työt tuhottaisiin. Saatana tuli voittaa sillä areenalla, jossa se hallitsee eli maailmassa. Jeesus ilmestyi lihaan tuhotakseen perkeleen teot, ihmisen eksytyksen. Täytyi olla fyysinen ilmestyminen että ihmiset voisivat ottaa sanoman hänestä todesta ja saatana olisi voitettu ristillä. (ks. 1.Joh.3:8, 5:19, 2.Tim.2:26, Heb.2:14-15)

6. tarkoitus: Että meillä olisi meitä ymmärtävä välimies. Jos Jumala ei olisi tullut ihmiseksi, ei Hän voisi sanoa ymmärtävänsä heikkoja ihmisiä. Mutta nyt Hän ymmärtää ja tietää mitä on olla suurempien voimien alla kiusattuna. (ks. Heb.2:18, 4:15)

7. tarkoitus: Että Hän olisi kelvollinen tuomari. Tuomari täytyy olla ihminen, jotta Hän voisi tuomita ihmisiä, jotka esittävät tekosyitä tuomarin silmien alla. Tuomarin tulee olla myös Jumala, jotta Hän olisi oikeudenmukainen tuomiossaan. (ks. Joh.5:27, 2.Kor.5:10)

Jumala tuli ihmiseksi ja kertoi meille kuinka paljon Hän meitä rakastaa.

Kirjoittaja: p. Antti Koskenpää
(Salokannel-lehdessä joulukuussa 2004. Katkelma tekstistä: Jeesus tuli ihmiseksi.)

maanantai 26. joulukuuta 2016

Jumalan ilmoitus Sanassa

"Jokainen kirjoitus, joka on syntynyt Jumalan Hengen vaikutuksesta, on myös hyödyllinen opetukseksi, nuhteeksi, ojennukseksi, kasvatukseksi vanhurskaudessa," (2.Tim.3:16)

Jumala ilmoittaa itsensä meille monella tavalla:
1. Luonnon kautta (Room.1:18-21, Ps.19)
2. Jumalan menettelyn kautta tilanteissa (Room.8:28)
3. Universumin pysymisen kautta (Kol.1:17)
4. Ihmeiden kautta (Joh.2:11)
5. Suoran kommunikaation kautta (Ap.t.22:17-21)
6. Kristuksen kautta (Joh.1:14)
7. Raamatun kautta (Joh.5:39)

Raamatun Sanan kautta opimme tuntemaan Jumalan luonteen ja Hänen ajatuksensa. Luonto puhuu meille Luojasta, mutta Jumalan vanhurskauden, armon, anteeksiannon, rakkauden ja laupeuden löydämme Raamatusta. Raamatun sanotaan olevan Jumalan inspiroimaa, ihmisen kirjoittamaa erehtymätöntä Jumalan Sanaa.

"Mutta tämä on iankaikkinen elämä, että he tuntevat sinut, joka yksin olet totinen Jumala, ja hänet, jonka sinä olet lähettänyt, Jeesuksen Kristuksen." (Joh.17:3)
__
Kirjoitus on katkelma p. Antti Koskenpään Salokannel-lehdessä vuonna 2004 olleesta kirjoituksesta "oppi kirjoituksista"perjantai 23. joulukuuta 2016

Usko on luja luottamus Jumalaan

Usko on riippuvainen uskon kohteesta. Jos uskomme kohde on luotettava päivästä toiseen ja vuodesta toiseen, uskomme siihen kasvaa. Jumalamme on muuttumaton ja uskollinen ja pitää lupauksensa ja liittonsa (Hebr.13:8, Tiit.1:2, 4.Moos.23:19, Mal.3:6, Jes.40:8). Luotamme uskon kautta moniin asioihin päivittäin. Uskomme, että ihmiset noudattavat liikennesääntöjä ja toimimme sen mukaan. Luotamme, että tuoli jolla istumme, on kykenevä kannattamaan painomme. Mitä varmemmin luotamme erilaisiin asioihin, sitä levollisempi olemme niiden suhteen.

Uskon määrä on riippuvainen siitä, miten tuttu uskon kohde on. Jumalan tunteminen lisää uskoamme Häneen. Emme usko uskoon vaan Jumalaan. Room.10:17 sanoo, että usko tulee Jumalan Sanan kuulemisen kautta. Uskomme ei tee Jumalan Sanaa todeksi, se on totta ja siksi uskomme siihen.

Usko on toiminnallinen sana. Jaak.2:17-18 puhuu teoista joita usko vaikuttaa. Roomalaiskirjeessä Paavali puhuu vanhurskaudesta, joka saadaan uskosta ilman tekoja. Jos ainoastaan sanomme, että uskomme ja kuitenkin toimimme niin kuin emme uskoisi, emme todellisuudessa usko. Elämämme tuo näkyviin uskomme perustan.

Uskotko Jumalaan ja Hänen Sanaansa?

Voit luottaa Hänen lupauksiinsa, joita joku on laskenut olevan 7000. Hän seisoo Sanansa takana ja vie työnsä päätökseen (Fil.1:6). 2.Tim.1:12 kertoo meille, että luottamus Jumalaan toi Paavalille varmuuden ja levon. Sinäkin voit löytää jakeen Hebr.4:9 levon kun annat Sanan sulautua sydämeesi.

Kasvetaan armossa ja Kristuksen tuntemisessa, niin uskomme kasvaa.

p. Antti Koskenpää
(Salokannel-lehti nro 2/ 2014)

keskiviikko 21. joulukuuta 2016

Joulu

Joulu on meille kristityille tärkeä juhla. Se on Vapahtajamme syntymäpäivä. Jeesus syntyi kuollakseen. Ilman pääsiäistä meillä ei ole joulua.

Vapahtaja on meille syntynyt. Jeesuksen ensimmäinen saarna Luukkaan evankeliumin 4. luvussa kertoo miten Hän tuli vapauttamaan meitä.

Enkelit lauloivat suurta ilouutista. Jeesus syntyi Beetlehemin seimeen. Hän ei syntynyt ylhäiseen hoviin, vaan kansan keskelle. Siellä Hänet tunnettiin heikkojen ja langenneiden ystävänä. Siellä Hän voi täydellisenä ylipappina samaistua kaikkiin koettelemuksiimme.

Golgatan ristillä Hän oli yksin, ettei kenenkään enää tarvitse olla yksin. Jeesus on ystävä, joka ei koskaan hylkää meitä.

Hän rakasti opetuslapsiaan loppuun asti. Pestessään opetuslasten jalat Hän antoi meille esimerkin palvella Kristusta kaiken heikoimmassa  niin kuin äiti Teresa asian ilmaisi.

Mikä kunnia meille onkaan pestä Jeesuksen jalkoja tänäkin jouluna. Tunnetko ketään yksinäistä, ketään sairasta, varatonta?

Onko jotakin anteeksiannettavaa, sovitettavaa? Joku voi olla ylpeyden yksinäisyyden vankilassa. Rakkauden avain on tiirikka, joka sopii kaikkiin lukkoihin. Se on Jumalan ehdottoman rakkauden avain. Se ohittaa kaikki inhimilliset haitat ja avaa joulun sydämen.

Annetaan Jeesus lapsen syntyä moniin sydämiin tänä jouluna.

p. Antti Koskenpää
(Salokannel-lehdessä jouluna vuonna 2004)

tiistai 20. joulukuuta 2016


Isän opetuksessa

2.Tim.3:16-17 "Jokainen kirjoitus, joka on syntynyt Jumalan Hengen vaikutuksesta, on myös hyödyllinen opetukseksi, nuhteeksi, ojennukseksi, kasvatukseksi vanhurskaudessa, että Jumalan ihminen olisi täydellinen, kaikkiin hyviin tekoihin valmistunut."

Oletko sinä täydellinen? Kun itse ajattelen itseäni, niin vastaus on selkeä "EN TODELLAKAAN!" ja ajattelen monia lankeemuksiani ja pahoja ajatuksia.

Mutta haluaisin olla täydellinen! Ja sitä varten Isä on meille Sanansa antanut. Ei käskeäkseen meitä olemaan täydelliset, vaan kasvattaakseen meitä siihen!

Meidän Taivaallinen Isämme opettaa meitä, ja opettaa hyvin kärsivällisesti. Eikä täydellinen Jumala epäonnistu!

Kärsivällisyyttä !

/Mika

sunnuntai 18. joulukuuta 2016

Kahvilakeskusteluja - Osa 11

Yhdennessätoista kahvilakeskustelussa keskustelimme apostolisen uskontunnustuksen kohdasta: "ja iankaikkisen elämän".

Lataa / Download

Elämän yhteys Kristukseen

Jakeesta 5.Moos.8:7 eteen päin kuvataan Luvatun maan elämän rikkautta. Löydämme sieltä ohran, öljyn ja viinin.

Jeesus on Elämän leipä (Joh. 6). Hän on se jokapäiväinen leipämme ja varustuksemme niin ruumiillisesti kuin henkisestikin. Jakeessa Matt.4:4 Jeesus sanoo, ettei ihminen elä ainoastaan leivästä, vaan jokaisesta sanasta joka Jumalan suusta lähtee. Nisun jyvän tulee pudota maahan ja kuolla (Joh.12:24). Jyvä juurtuu hyvään maahan ja kasvaa ja tuottaa mikä kolmekymmentä, mikä kuusikymmentä, mikä sata jyvää. Murretun jyvän yhteys murtuneen sydämen maaperän kautta Vapahtajan sydämeen tuottaa elämää.

Room. 11 sanoo, että meidät on oksastettu jaloon öljypuuhun. Asiayhteys puhuu Israelista, mutta voimme soveltaa sitä jakeen 1.Joh.2:27 kautta meihin ja yhteyteemme Pyhään Henkeen ja Kristukseen, Jumalan voideltuun Kuninkaaseen, Pappiin ja Profeettaan. Kirjain kuolettaa, mutta Henki tekee eläväksi. Lampunjalkojen valo palaa Pyhän Hengen tulena sydämissämme.

Jakeessa Joh.15 Jeesus on viinipuu ja me olemme oksat. Pysymme Hänessä ja kannamme hedelmää. Viini puhuu rakkauden tuottamasta elämästä (ks. 1.Kor.13).

Vapautus Egyptistä pääsiäisen ja Punaisen meren kautta on kuva pelastuksesta, mutta pääsy Luvattuun maahana on kuva elämän yhteydestä Vapahtajaan. Jakeessa Gal.2:20 Paavali sanoo, että nyt elää Kristus hänessä. Luvatussa maassa meillä on elämän yhteys päähän, Kristukseen. 1.Joh.1 sanoo, että kun vaellamme valkeudessa, niin meillä on yhteys.

Meillä on leipä, öljy ja viini Hyvän Paimenemme kädestä keskellä arjen tarpeita (ks. Ps.23:5). Otetaan Jeesuksen meille antama varustus mukaamme arjen aherrukseen. Annetaan voitelun virrata viitan liepeille (Ps.133). Annetaan maljan vuotaa yli (Ps.23). Lähetetään leipä vetten yli (Saarn.11).

p.Antti Koskenpää
(Salokannel-lehdestä lokakuulta vuodelta 2004)

torstai 15. joulukuuta 2016


Jumalinen arvojärjestys top 3

1. Jumala
Jumala sanoo, että etsikää ensin Jumalan valtakuntaa ja Hänen vanhurskauttaan, niin kaikki muu sen ohessa teille annetaan (Matt.6:33). Jumalan tulee siis olla numero 1 elämässämme. Että valitsemme vapaalla tahdollamme vastata Jumalan rakkauteen on kaiken siunauksen alku. Ps.133 kertoo miten se siunaus tiukuu viitan liepeille asti, mutta se kulkee Jumalan säätämää järjestystä.

2. Avioliitto
1.Moos.2:18 kertoo, että Jumala loi Aatamille avun, joka on hänelle sopiva. Jakeissa 21-24 Eeva luotiin Aatamin kylkiluusta. Jae 24 on mielenkiintoinen: "Sentähden mies luopukoon isästänsä ja äidistänsä ja liittyköön vaimoonsa ja he tulevat yhdeksi lihaksi". Aatamilla ja Eevalla ei ollut vanhempia, joista erota eli jae on kirjoitettu ennemmin meille heidän jälkeensä. Toiselle sijalle Jumala siis asetti avioliiton. Ei korvaamaan Jumalasuhdettamme vaan siunaukseksi ja syvemmän Jumalakuvan saamiseksi. Henkilökohtaisesta Jumalasuhteestamme virtaa siunaus keskinäiseen suhteeseemme.

3.Perhe
Kolmanneksi Jumala antoi meille perheen, lapset ja vanhemmat; sisarukset, miten me sen koemmekin. Maailmalla ollaan hämmästyneitä nykysuomalaisen heikosta perhesiteistä. Emme mene kuitenkaan naimisiin lastemme kanssa, ne annetaan meille lainaksi noin 20 vuoden ajaksi. Keskinäinen suhteemme tuo siunauksen lapsillemme ja suvullemme. Mutta lapset eivätkä suku saa koskaan mennä puolisomme ohi. Emme elä lasten ehdoilla, vaan lapset huomioon ottaen, siinä on suuri ero.

Ja siunaus virtaa perheiden kautta seurakuntaan. Jeesuksen opetuslapsista löydämme veljeksiä ja sukulaisia. Seurakunnasta taas virtaa siunaus henkilökohtaiseen Jumalasuhteeseemme ja taas parisuhteeseemme ja perheeseemme. Nämä eri tasot eivät siis ole vaihtoehtoja, vaan tasapainoisen kristillisen elämän arvojärjestystä.

----
Kirjoitus on katkelma p. Antti Koskenpään kirjoituksesta "katsaus oppiin avioliitosta", joka on julkaistu Salokannel lehdessä marraskuussa vuonna 2004

maanantai 12. joulukuuta 2016

Kristillinen kokemus

Pohdin sitä miten kristillinen kokemus vakuuttaa ihmiset kristillisyyden totuudellisuudesta. Tähän liittyen muistelin omaa kokemustani, jonka haluan jakaa tässä lyhyesti.

Koin Jumalan kosketuksen vuonna 2010 katsoessani televisiosta tv7-ohjelmaa. Televisio aukeni tuon kanavan kohdalta jonka olemassa olosta en tiennyt. Ohjelmassa julistettiin evankeliumia Jeesuksesta. Jäin kuunetelemaan sitä. Yht'äkkiä koin, kuinka kaikki saasta alkoi valumaan minusta pois päästä varpaisiin. Koin Jumalan rakkauden läsnäolon ja jotenkin tajusin mitä elämä ja rakkaus on. Huomasin mm. kuinka ulkona kasvaa eläviä puita ja ruohoa. Huomasin myös huonekaluissani yksityiskohtia mihin en ennen ollut kiinnittänyt huomiota. Tämä kokemus muutti minut. Minusta tuli uskova. Jostain syystä minulle tuli valtava tarve hankkia Raamattu, minkä löysin kirppikseltä 2 eurolla. Vähän myöhemmin Jumala näytti minulle joitakin näkyjä. Yhdessä näyssä minusta lähti kuin paksu köysi (napanuora) pilviin. Toisessa seison vuoren kielekkeellä josta käsin näin aikaisemman elämäni kuin tummana mössönä solassa, edessäni näin vuorijonojen huiput, avaran vapauden ja tilan. Kun luin Raamattua, nämä kokemukset saivat ikään kuin sinetin: ”Usko tulee kuulemisesta” (Room.10:17) ja ”Jumalan Sana on elävä ja voimallinen ja terävämpi kuin mikään kaksiteräinen miekka” (Hebr.4:12), ”Se toivo meille on ikään kuin sielun ankkuri, varma ja luja, joka ulottuu esiripun sisäpuolelle asti.” (Hebr.6:19), ”Saata minut kalliolle, joka on minulle liian korkea.” (Ps.61:2).

Kokemukseni ja sen aiheuttama muutos elämässäni sai vaimoni kysymään: Mitä sinulle on tapahtunut? Se onkin hyvä kysymys, ja siihen on ihana vastata. Omasta kokemuksesta kertominen on siitä mahtavaa, että siitä tietää itse eniten.

Kirjoittaja: Toni Taiveaho

sunnuntai 11. joulukuuta 2016

Kahvilakeskusteluja - Osa 10

Kymmenennessä kahvilakeskustelussa keskustelimme apostolisen uskontunnustuksen kohdasta: "ruumiin ylösnousemisen,".

Lataa / Download

lauantai 10. joulukuuta 2016

Salon Raamattu Puhuu seurakunnan www-osoite teknisen vikatilanteen vuoksi on:
http://rps-salo.blogspot.fi/

Voit kuunnella 20 mielenkiintoista ilmestysmaja-äänitettä osoitteesta:
http://podcast-salo.blogspot.fi/Kiitollisuus ja tyytyväisyys

1.Tim.6:6 sanoo, että tyytyväisyys yhdessä jumalisuuden kanssa on suuri voitto. Meille on hyötyä siitä että olemme tyytyväisiä. Sananlaskuissa asiasta on montakin paikkaa. Lääketiede on sen todennut monta kertaa. Kaikki me tiedämme että mahahaavan saa kun murehtii tarpeeksi. Stressi on ollut tuttu taudin aiheuttaja jo pitkään. Filippiläiskirjeessä Paavali sanoo, että hän on oppinut oloihinsa tyytymään.

Me valitsemme pienessä päässämme, miten eri asioihin suhtaudumme. Teemmekö kärpäsestä härkäsen? Paavali sanoi että hän oli oppinut olemaan tyytyväinen puutteessa. Hän sanoi myös että hän oli oppinut olemaan tyytyväinen yltäkylläisyydessä. Kaikkihan ovat tyytyväisiä yltäkylläisyydessä, eikö totta? Eivätpä taida olla. Ei ole helppoa olla kiitollinen Jumalalle rikkauden keskellä. Muistamme varmaan kamelin ja neulansilmän...

Heb.13:5 kirjoittaja antaa meille tyytyväisyyden perustan. Jumala on kanssamme joka hetki. Jeesus nukkui veneessä myrskyn keskellä. Muistammeko kenen kanssa olemme samassa veneessä?

1. Tess. 5 kiitollisuus joka tilassa perustuu saman tosiasian ymmärtämiseen. Room.8 kertoo meille että Jumala on meidän puolellamme, ei lihamme puolella, vaan uuden luomuksen puolella. Koulussa joukkue, joka sai puolelleen parhaan pelaajan, oli tyytyväinen. Luotatko joukkueesi kapteenin kykyyn saada voitto? Room.8 jatkaa, että olemme enemmän kuin voittajia. Siinä on tuo kreikan kielen hyper-nikeoo sana - ylivoimainen voitto.

Vanhurskauden hedelmä kylvetään rauhassa rauhantekijöille sanoo Jaak.3. Levätään tyytyväisinä samassa veneessä Jeesuksen kanssa.

 p. Antti Koskenpää
(julkaistu aikaisemmin v. 2004 marraskuun Salokannel-lehdessä)

keskiviikko 7. joulukuuta 2016

Bodylife

Seurakunta koostuu sen monista jäsenistä. Paavali käyttää yhtenä kielikuvana Kristuksen ruumista ja sen eri jäseniä. Käytämme usein tuosta kielikuvasta johdettua seurakuntaslangisanaa "bodylife". Se kuvaa seurakuntaruumiin eri osien välistä yhteistyötä ja yhdessäoloa sekä Kristusta sen lähteenä. "Bodylife" (suomenksi tarkasti käännettynä 'seurakuntaruumiin elämä') on erittäin tärkeä osa Kristuksen tuntemisessa kasvamista. Nykyään on mahdollista saada korkeatasoista kristillistä musiikkia ja opetusta ilman, että lähtee kohtaamaan ihmisiä. Sosiaalisessa mediassa voi jollakin tasolla kohdata ihmisiä lähtemättä tietokoneen äärestä mihinkään. Mutta mikään ei voi korvata "bodylifea".

Olen usein puhunut 2.Kor.3. luvun kohdasta, missä kerrotaan, että katselemme Kristusta kuin kuvastimesta ja muutumme saman kuvan kaltaiseksi. Tuo kuvastin on "bodylife". Emme tunne toisiamme lihan mukaan, jatkaa Paavali 2. Korinttolaiskirjeessä, vaan uutena luomuksena Kristuksessa. Aiemmin hän puhuu siitä, miten me eri osuudet olemme Kristuksen kirje. On sanottu, että olemme viides evankeliumi - se evankeliumi, jota ihmiset lukevat. Jeesus sanoi, että meidät tunnetaan Hänen opetuslapsikseen, kun meillä on keskinäinen rakkaus. Kolossalaiskirjeessä Paavali määrittelee seurakunnan paikaksi, jossa sydämet ovat yhteenliitettyinä rakkaudessa.

Rauta rautaa hioo, ihminen toistansa hioo. Yhteinen tekeminen muiden seurakuntalaisten kanssa, yhdessä matkustaminen, jne. hioo meitä yhteensopiviksi ja saa meidät tuntemaan Kristusta syvemmin toisten osuuksien kautta.

Lähdetään yhdessä toteuttamaan seurakunnan suunnitelmia. "Antaessaan saa" on yksi elämää rikastuttavia paradokseja.

Kirjoittaja: p. Antti Koskenpää
(julkaistu paperisessa Matkalla-lehdessä kesällä 2012)

sunnuntai 4. joulukuuta 2016

Muutoksissa

Elämämme matkalla jokin päivä, hetki tai tapahtuma voi olla kuin kilometripylväs, josta käsin hahmotamme elämäämme. On elämä ennen avioliittoa, avioliiton jälkeen, lapsen syntymän, työpaikan, jonkun henkilön kohtaamisen jälkeen. Jokainen kohtaamamme ihminen on potentiaalinen ystävä, mutta jostain syystä toisista tulee sydänystäviä, kaikista ei. Omasta elämästäni näitä käännekohtia tulee mieleen monia: Armeija, opiskelu, työpaikat, oma yritys, häämatka Israeliin, tutustuminen Raamattuun ja sen kautta Jeesukseen, seurakuntayhteyden löytyminen, vaimoni sairastuminen, raamattukoulu, muutot Poriin, Kainuuseen, Vaasaan. Eräs sellainen virstanpylväs oli myös kirja Enemmän irti kahdeksan tunnin päivästä. Siinä kehotettiin kirjaamaan, millaisen halusin elämäni olevan esim. viiden tai kymmenen vuoden kuluttua, Onko nykyistä polkua mahdollisuus päätyä kyseiseen päämäärään? Vai onko tarvetta muutokseen?

Tienristeyksissä joudumme elämämme matkan aikana tekemään monia valintoja. Pienet valinnat ovat jälkeenpäin katsottuna tärkeitä. Raamattukoulussa opetettiin, ettei ole pieniä ja suuria päätöksiä. Suuret päätökset ovat pienten päätösten summia.

Suunnistuksessa on tärkeää tietää, mihin olemme menossa. Elämä ei kuitenkaan ole jono kalenteriin suunniteltuja tapahtumia. Jesaja sanoo, etteivät Jumalan ajatukset ja tiet ole meidän ajatuksiamme ja teitämme. Paavali kertoo efesolaiskirjeessä, että Jumala kuljettaa meitä hänen edeltä valmistamiaan polkuja. Välillä hän jakaa meille uudet kortit. Muutos voi olla pelottava. Joosua uskaltautui kuitenkin kuohuvaan Jordan-virtaan ja pääsi Luvattuun maahan.

Vanhempana muutos on enemmän ja enemmän luopumista. Kaikkea ei jaksa, kaikkea ei ehdi. Kaikkea ei tarvitse. Jeesus sanoi, että tarpeellista on vähän, ehkä yksi ainoa. Saarnaaja sanoi, että kaikella on aikansa. Jeremia sanoi, että Jumalan armo on uusi joka aamu ja suuri on hänen uskollisuutensa. Muutokseen on mahdollisuus joka hetki. Joskus, kun ulkoisia asioita ei voi muuttaa, voi muuttaa suhtautumistaan niihin. Jumala on luvannut johdattaa meitä muutosten keskellä, kun kuljemme rukoillen.

Kirjoittaja: p. Antti Koskenpää

Kahvilakeskusteluja - osa 9

Yhdeksännessä kahvilakeskustelussa keskustelimme apostolisen uskontunnustuksen kohdasta: "syntien anteeksiantamisen,".

Lataa / Download

torstai 1. joulukuuta 2016

Jeesus ja seurakunta 7/7

Jeesus on suuri ylipappi, pappi iankaikkisesti, välimies ihmisen ja Jumalan välissä. Uskovat ovat pyhä heimo Kristuksessa. Perustuen Kristuksen vereen Jumala on tehnyt liiton seurakuntansa kanssa. Jeesukseen uskovista on tullut pyhä papisto. Uskova voi Kristuksen pappina antaa ruumiinsa eläväksi, pyhäksi,  ja Jumalalle otolliseksi uhriksi. Hän voi antaa hyvinvoinnistaan apua tarvitseville tuoksuvana, Jumalalle mieluisena uhrina ja antaa kiitosuhrina huultensa hedelmää. Uskovat pyhinä kuningaskunnan pappeina tulevat hallitsemaan maan päällä tuhatvuotisessa valtakunnassa. (Hebr.2:17, 3:1, 5:6, 10, 7:27, 8:1-2, 13:15-16, 1.Tim.2:5, 1.Piet.2:5, 9, Ilm.1:6, 5:10, 20:6, Room.12:1, Fil.4:18)

Toni T

maanantai 28. marraskuuta 2016

Daavidin viholliset

Daavidilla oli kaksi vihollista. Toinen oli ulkopuolinen, toinen tuli omista joukoista. Kummatkin omalla tavallaan yrittivät estää Daavidin kuninkuuden. Kun Daavidin linkoama kivi osui Goljatiin, niin kuvaannollisesti puhuen se osui myöskin Sauliin. Hänen kuninkuutensa ei enää ollut Daavidin voiton päivän jälkeen sitä mitä aiemmin. Saul edusti inhimillisyyttä parhaimmillaan (1 Sam. 9:2). Mitä tämä kuvastaa meille? Ennen kuin Kristus voi olla elämämme todellinen kuningas, sekä pahuutemme että hyvyytemme täytyy tulla käsitellyiksi. Kaikki se, minkä lähteenä olemme me itse, ei voi olla Jumalalle otollista. Sallikaamme tänään Kristuksen asua uskon kautta sydämissämme ja koemme Hänen iankaikkista voittoaan.

 Pastori Matti Himanka

sunnuntai 27. marraskuuta 2016

Kahvilakeskusteluja - Osa 8

Kahdeksannessa kahvilakeskustelussa keskustelimme apostolisen uskontunnustuksen kohdasta: "pyhän, yhteisen seurakunnan, pyhäin yhteyden,".

Lataa / Download

lauantai 26. marraskuuta 2016

Hedelmän etsiminen

Mark 11:12 –14, 20 – 22.

Jumala etsii hedelmää sinun elämästäsi.
Hänelle ei kelpaa mikään hedelmä jonka pystyt itse tuottamaan. Hän ei etsi elämästäsi luonnollista hedelmää. Eihän Jeesus etsinyt hedelmää viikunapuusta silloin kun viikunapuu kantoi luontaisesti hedelmää (jae 13).
Jeesuksen nälkä (jae 12) tulee tyydytetyksi ainoastaan silloin kun hän löytää elämästäsi hänen elämänsä sinussa tuottaneen hedelmän. Vain ylösnousemuselämän hedelmä meissä tyydyttää hänet.
Ylösnousemuselämän rinnalla kaikki luonnollinen joutaa pois (jae 20).
Usko Jumalaan ja hänen mahdollisuuksiinsa elämässämme on kaiken avain (jae 22)

Pastori Matti Himanka

torstai 24. marraskuuta 2016


Jeesus ja seurakunta 6 / 7

Jeesus on sulhanen, ja seurakunta on hänen morsiamensa. Vanha testamentti piirtää esikuvan Jumalasta, joka on aviomies, ja Isarelista joka on vaimo. Uudessa testamentissa kuva kirkastuu: Kristus on sulhanen, ja häneen uskovat ovat seurakuntana Jeesuksen kihlattu, morsian. Morsian on Kristuksen ruumis. Jeesus on taivaassa valmistamassa sijaa kihlatulleen, ja kohta Jeesus hakee hänet. (Jes.54:5-8, 62:4-5, Joh.14:1-3, 2.Kor.11:2, 1.Tess.4:13-18, Ilm.19:7-9, 21:9, Matt.9:15)

keskiviikko 23. marraskuuta 2016

Jumala on Henki

Joh. 4:24 Jumala on Henki; ja jotka häntä rukoilevat, niiden tulee rukoilla hengessä ja totuudessa.

Jumala on kaiken elämän alkuunpanija ja ylläpitäjä.
Vastaus kaikkiin elämän ongelmiin on syvimmältä luonteeltaan hengellinen koska elämän olemus on itsessään hengellinen.
Ihminen Jumalan luomana on hengellinen olento, joka on pukeutunut lihan ruumiiseen. Monet elämämme ongelmat ratkeavat jos sydämissämme olemme oikeassa suhteessa elämämme antajaan ja ylläpitäjään.

pastori Matti Himanka

maanantai 21. marraskuuta 2016

Jeesus ja seurakunta 5/7

Jeesukseen Kristukseen uskovat ovat lampaita, joiden paimen Jeesus on. Universaalin seurakunnan muodostavat kaikki lampaat, jotka ovat kuulleet paimenen äänen ja lähteneet seuraamaan häntä. (Joh.10:14-16, vrt.Ps.23 ja Jes.40:11)

lauantai 19. marraskuuta 2016

Lapsi on meille syntynyt, Poika on meille annettu
Joulun alla on hyvä pohtia Jeesuksen persoonan jumalallista ja inhimillistä puolta. On hyvä tietää, kuka Jeesus on ja mitä Raamatun sana asiasta ilmoittaa. Tutkitaan kahta Johanneksen evankeliumin jaetta kreikan kielestä:En archee, ”alussa”, kuvaa Sanan, Jumaluuden toisen persoonan Jeesuksen Kristuksen, pre-inkarnaatioaikaa, jolloin Sana oli ”Prost ton Theon”, eli vuorovaikutuksessa ja keskinäisessä yhteydessä jumaluuden ensimmäisen persoonan, Isän, kanssa. 

Jakeen loppuosan laatua korostava artikkeliton predikatiivi, Theos, ennen predikaattiverbiä kertoo, että Sana on olemukseltaan sama kuin Isä Jumala, mutta koska Theos-sanan edessä ei ole artikkelia, Sana on eri persoona kuin Isä-jumala.  Sanajärjestys on areiolaisuutta vastaan ja artikkelin puuttuminen sabellismia vastaan. Areiolaisuus opettaa että Jeesus on luomakunnan esikoinen, pikkujumala ja sabellianismi opettaa että Isä ja Poika ovat saman persoonan kaksi eri ilmenemismuotoa.


Jumala tuli ihmiseksi pysyen samalla Jumalana. Jeesus Kristus on Jumalan poika ja ihmisen poika. Jeesuksessa Kristuksessa on kaksi luontoa yhdessä persoonassa. Joissakin kristillisissäkin  piireissä on vaikea hyväksyä, että sana tuli lihaksi, koska heidän mielestään sana ei voi tulla lihaksi, koska sana on Jumalan tahdon korkein ilmentymä.

Jeesus ei ollut pelkkä ihminen, johon Jumala asettui asumaan, ja joka sai jumalallisuuden kuuliaisuuden ja armon kautta, kuten esim. nestoriolaisuus selittää. Jeesus ei ollut myöskään pelkkä Jumalan sanan, tahdon ja voiman korkein inhimillinen ilmentymä, manifestaatio, joka antoi ihmisille hyvän esimerkin ja joka rakkaudesta ihmisiin kuoli synnin vuoksi.
Jeesus Kristus on elämän sana, Jumala, joka tuli ihmiseksi pysyen Jumalana. Jeesus kuoli sijaiskuoleman syntisten tähden. Jeesus kärsi, kuoli ja haudattiin, mutta nousi kuolleista ja sai aikaan iankaikkisen lunastuksen. Jeesuksen inhimillinen ja jumalallinen luonto ovat yhdessä persoonassa sekoittamatta, muuttamatta, jakamatta ja erottamatta. Tämä oli vuoden 451 Kaldekonin kirkolliskokouksen suuri oppi pitkään jatkuneiden harhaoppikiistojen jälkeen. Lisäksi kirkolliskokous totesi, että jumaluus on jakamaton kaikissa kolmessa persoonassa.

Niin kuin kaikki kuolevat ihmisessä, Aadamissa, niin kaikki tehdään eläviksi Kristuksessa, ja kuolleitten ylösnousemuksen piti tapahtua ihmisen, Jeesuksen, kautta, 1.Kor 15:22. Jeesus nousi kuolleista ruumiillisesti ja täytti lunastustyön loppuun saakka. Myös omat ruumiimme tulevat kokemaan lunastuksen, kun ylösnousemuksessa saamme saman kirkastetun henkiruumiin, joka Jeesuksella on nyt taivaassa.

Kirjoittanut p. Matti Holm

keskiviikko 16. marraskuuta 2016

Elävä vesi

Joh. 4:10, 13-14.
Jeesus vastasi ja sanoi hänelle: ”Jos sinä tietäisit Jumalan lahjan, ja kuka se on , joka sinulle sanoo: Anna minulle juoda, niin sinä pyytäisit häneltä, ja hän antaisi sinulle elävää vettä.”

Jeesus vastasi ja sanoi hänelle: ”Jokainen, joka tätä vettä, janoaa jälleen, mutta joka juo sitä vettä, jota minä hänelle annan, se ei ikinä janoa; vaan se vesi, jonka minä hänelle annan, tulee hänessä sen veden lähteeksi, joka kumpuaa iankaikkiseen elämään”. 

Vesi on elintärkeää kaikelle elämälle. Elävä vesi on elintärkeää iankaikkiselle elämälle. Olemme päivittäin monta kertaa valintatilanteessa, kummasta lähteestä ammennamme. Juonko vettä, jonka seurauksena ”janoan jälleen”, vai ammennanko Hänen lähteestään ja tulen tyydytetyksi. Enkä ainoastaan tule tyydytetyksi itse, mutta myöskin ne, jotka vastaanottavat samaa elävää vettä kauttani. Meidän suuri etuoikeutemme on olla armon kautta osa Jumalan suurta sadevesijärjestelmää.

Pastori Matti Himanka


Jeesus ja seurakunta 4 / 7

Jeesus on seurakunnan pää, ja Jeesukseen uskovat seurakuntana ovat Hänen ruumiinsa. Uskovat ovat jäseniä Kristus-ruumiissa. Jäsenet ovat erilaisia, ja Jumala on antanut kullekin oman tehtävänsä. Jäsenet tarvitsevat toisiaan. Esimerkiksi silmä ei kadehdi kättä tai jalka katso kättä alempiarvoiseksi. Kristus päänä on seurakuntaruumiin auktoriteetti. (Room.12:4-5, 1.Kor.12:12-14,26-27, Ef.1:20-23, 3:6, 4:4, 12, Kol.1:18, 24, 2:19, 3:15)

Toni T

sunnuntai 13. marraskuuta 2016

Lepo

Jumala asetti lepopäivän ihmisen ensimmäiseksi päiväksi. Joitakin vuosia sitten Suomessa muutettiin lepopäivä viikon viimeiseksi päiväksi. Jumala haluaa, että me vaellamme levosta käsin. Levossa ollessa me näemme asiat selkeämmin ja pystymme tekemään parempia päätöksiä kuin juostessamme pää kolmantena jalkana katastrofista toiseen.

Me suomalaiset olemme isaskarilaisia taakankantajia ja ylpeästi kannamme isompia taakkoja kuin kukaan toinen, maksoi mitä maksoi. Se on meidän vahvuutemme, mutta myös heikkoutemme. Otamme helposti myös taakkoja, jotka eivät ole Jumalan tahdon mukaisia.

Tommy Helsten sanoi eräässä kirjassaan, että jos ihmiset malttaisivat pysähtyä elämän perässä juoksemisestaan, niin elämä saisi heidät kiinni.

Matt.6:33. Jeesus käskee meitä etsimään ensin Jumalan valtakuntaa ja Hänen vanhurskauttaan niin kaikki muu sen ohessa meille annetaan.

Haggai 1:6. Te kylvätte paljon, mutta saatte vähän. Te syötte, mutta ette tule ravituiksi. Te juotte, mutta jano ei sammu. Te vaatetatte itsenne, mutta ei tule lämmin. Ja palkkatyöläinen panee työpalkan reikäiseen kukkaroon.

Psalmit 127:1. Matkalaulu; Salomon virsi. Jos Herra ei huonetta rakenna, niin sen rakentajat turhaan vaivaa näkevät. Jos Herra ei kaupunkia varjele, niin turhaan vartija valvoo.

Jättäkäämme taakkamme Hänen jalkojensa juureen ja annetaan Hänen pitää huolta meistä.
1.Piet.5:7.

Kirjoittaja p. Antti Koskenpää
(Teksti julkaistu aikaisemmin lehdessä nimeltä Salokannel No 6 / 2004)

perjantai 11. marraskuuta 2016

Jeesus ja seurakunta 3/7

Jeesus on viinipuu, ja uskovat ovat sen oksia. Uskova ei oksana itsessään tuota hedelmää, vaan puu, Kristus, tuottaa hedelmää, jota uskova kantaa. Kun uskova pysyy Kristuksessa, Jumala viinitarhurina puhdistaa oksat niin, että ne voivat tuottaa enemmän hedelmää. Uskovalle Kristus on elinehto.
Joh.15:1-16, 1.Kor.3:6-7

Toni T

keskiviikko 9. marraskuuta 2016

Riidankylväjä

”Ei kukaan vaadi oikeuteen vanhurskaasti, eikä kukaan käräjöi rehellisesti. He turvautuvat tyhjään ja puhuvat vilppiä, kantavat kohdussaan tuhoa ja synnyttävät turmion. Myrkkyliskon munia he hautovat, hämähäkin verkkoja he kutovat; joka niitä munia syö, se kuolee, rikkipoljetusta puhkeaa kyykäärme." (Jes.59:4,5)

Ellemme torju pahoja puheita uskon kilvellä ja päätä tuntea jokaista kristittyä ei lihassa, vaan uutena luomuksena Kristuksessa (2.Kor.5), pahat puheet livahtavat sydämeemme ja ajan tullen munat puhkeavat ja meillä on negatiivinen ajatus veljeämme vastaan - emmekä edes tiedosta mistä se tulee.

Meidät on kutsuttu siunaamaan toisiamme eikä kiroamaan. Meidät on kutsuttu rauhaan eikä väittelemään. 2.Tim.2:23-26 kehottaa meitä välttämään turhia väittelyjä. Puheemme tulisi olla rakentavaa ja rohkaisevaa (Ef.4:29)

Ef.4:31, 1.Kor.3:3 sekä Gal. 5:20,21 kertovat miten kaikenlainen riitely on lihallisuutta. Jaak.3:14-16 sanoo sitä riivaajien viisaudeksi ja jatkaa: ”Mutta ylhäältä tuleva viisaus on ensiksikin puhdas, sitten rauhaisa, lempeä, taipuisa, täynnä laupeutta ja hyviä hedelmiä, se ei epäile, ei teeskentele. Vanhurskauden hedelmä kylvetään rauhassa rauhan tekijöille.”  1.Kor.13 jatkaa samassa hengessä: ”Rakkaus on pitkämielinen, rakkaus on lempeä; rakkaus ei kadehdi, ei kerskaa, ei pöyhkeile, ei käyttäydy sopimattomasti, ei etsi omaansa, ei katkeroidu, ei muistele kärsimäänsä pahaa, ei iloitse vääryydestä, vaan iloitsee yhdessä totuuden kanssa; kaikki se peittää, kaikki se uskoo, kaikki se toivoo, kaikki se kärsii.”

Olen joskus kehottanut raamattukoululaisia lukemaan Asterix ja riidankylväjä –nimisen sarjakuvan. Siinä käy ilmi miten Saatana toimii heittäessään epäilyksiä välillemme.

Valitaan olla Jumalan työtovereita ja sovituksen virkamiehiä. Me Raamattu Puhuu –seurakunnassa haluamme siunata muita seurakuntia. Haluamme opettaa Jumalan Sanan koko taloudenhoitoa, niin kuin Jumalan armosta sen Hänen Sanastaan ymmärrämme.

Meidän ei tarvitse tehdä kompromissia ollaksemme yhtä, kun olemme yhtä pään, Kristuksen kanssa. Olemme yhtä, se on raamatullinen tosiasia (1.Joh.1:7). Voimme olla eri mieltä, mutta olemme saman Isän lapsia.

Lue myös San.6:16-19, Ilm.12:10, 1.Joh.4:1,2, Ef.6:11-, Ps.58, 64

Kirjoittaja p. Antti Koskenpää
(Teksti on lyhennelmä vuoden 2004 Salokannel-lehden nro 3 tekstistä: Oppi pahan puhumisesta)


sunnuntai 6. marraskuuta 2016

Roomalaiskirje

Roomalaiskirjettä käydään läpi Turun Raamattu Puhuu -seurakunnassa. Jo nauhoitetut osuudet löytyvät osoitteessa: http://www.raamattupuhuuturku.fi/nauhoitukset/

lauantai 5. marraskuuta 2016

Jeesus ja seurakunta 2/7

Seurakunta on totuuden pylväs, joka pysyy Kristuksessa. Totuuden pylväs ei ole seurakunnan pastori vaan koko seurakunta. Seurakunta pysyy järkähtämättä totuudessa, joka on Kristus, Jumalan sana. Jumalan sanan totuus tulee ilmoittaa kokonaan vääristelemättä, kuten se on kirjoitettu pyhään Raamattuun. (1.Tim.3:15, Joh.1:1-14, 14:6)

Toni T

Triumfikulkue

Meillä ihmisillä on aina taipumusta poiketa omille teillemme ja tehdä sitä mikä meidän mielestämme on oikein, aivan niin kuin Tuomarien kirjan lopussa luemme.

Onneksi Jumala tietää askeleemme ja haluaa johdattaa meidät Ps.23 mukaan oikealle tielle. Hän on lähettänyt Pyhän Henkensä, jonka ääni kuuluu takanamme ”Tässä on tie, sitä käykää”. Hän on antanut karttakirjan jossa ei ole virheitä - Hänen Sanansa ja kompassin, johon häiriöt eivät pysty - Hänen Henkensä.

Ef.2:10 mukaan Jumala kuljettaa meitä edeltä valmistetuissa askelissa. Hän on Joh.10 Hyvä paimen joka johdattaa laumaansa. Hän kulkee edellä ja varmistaa että se on pyhä tie, jossa eivät kulje saastaiset, ja jonne kiljuva jalopeura ei pääse (Jes. 35:8-10).

Korinttolaiskirje sanoo sitä voittosaatoksi, triumfikulkueeksi, kun Jeesus kulkee voittajana ja me seuraamme Häntä vapautettuina iloiten ja riemuiten.

Kirjoittaja: Antti Koskenpää (Salokannel-lehti syyskuu 2004)

keskiviikko 2. marraskuuta 2016

Sana Terolta

Matteus 5:28 on tullut vuosien varrella minulle todella tutuksi. Kaiken tuskan ja taistelujeni keskellä minua on lohduttanut se, että Jumalan armo riittää minullekin, tilanteeseen kuin tilanteeseen, nyt ja tulevaisuudessa (Room. 5:20, 2. Kor. 12:9, 1. Joh. 2:1-2). Olenkin usein sanonut, että "armo on avain". Pelastuskin on yksin armosta! Olemme pelastettuja armosta uskon kautta emmekä tekojemme kautta (Ef. 2:8-9).

Käykäämme sentähden uskalluksella armon istuimen eteen, että saisimme laupeuden ja löytäisimme armon, avuksemme oikeaan aikaan. (Hepr. 4:16)

Ylläpidän kristillisiä kotisivuja yhdessä aviovaimoni kanssa. Sivustomme ensisijainen tarkoitus on auttaa kristittyjä kasvamaan uskossaan. Kenties joku muukin voi löytää sieltä jotain, joka johdattaa hänet Herran luokse?

Linkki Teron lunastetut-sivuille: Lunastetut-sivusto


Tero H

maanantai 31. lokakuuta 2016

Jeesus ja seurakunta 1/7

Seurakunta on Jumalan temppeli, rakennus tai huone, jonka perustus ja kulmakivi Jeesus on. Jeesukseen Kristukseen uskovat muodostavat yhdessä Jumalan temppelin, jossa Jeesus on se kivi, jossa koko rakennus liittyy yhteen. Uskovat ovat Jumalan rakennus perustuksenaan Kristus. Uskovat ovat rakennuksessa eläviä kiviä ja rakentuvat hengelliseksi huoneeksi, Jumalan huoneeksi, joka on elävän Jumalan seurakunta.
Lue: 1.Kor.3:9-11, 16-17, 2.Kor.6:16, 1.Tim.3:15, 1.Piet.2:5, 4:17, Ef.2:19-22

Toni T

sunnuntai 30. lokakuuta 2016


Maailmankatsomus

Olen viime aikoina lueskellut Mikko Aallon kirjaa ”Tulkoon elämä”. Hän on kristillinen nuorisotyöntekijä ja suosittelen kirjaa kaikille. Kirjan perustana on maailmankatsomus, mikä on viitekehys josta käsin tarkastelet maailmaa ja eri juttuja.

Sattuman maailmankatsomus vai Tarkoituksen maailmankatsomus? Uskotko, että maailma on syntynyt sattumalta miljoonia vuosia sitten pamauksessa ja sitten sattuman kautta tästä materiasta (joka nyt vaan on tullut jostakin) on aikojen kuluessa kehittynyt tämä hieno järjestelmä, jossa nyt elämme, ja ihminen joka on vain kasa biomassaa joka nyt vain sattuman kautta erilaisten kemiallisten reaktioiden vuoksi ajattelee, tuntee ja pohtii miksi on olemassa? Vai olisiko kaiken takana Jumala, joka on kaiken suunnitellut tarkasti ja luonut ja sanonut: ”katso se on hyvä”, joka loi ihmisen omaksi kuvakseen, puhalsi häneen elävän hengen ja laittoi iankaikkisuuden heidän sydämiinsä.

Mitä se vaikuttaa ajattelemiseeni kumman maailmankatsomuksen valitsen? jos minä ja muut ovat pelkkää sattumalta syntynyttä biomassaa, mitä väliä on millään mitä teen tai ajattelen? Mitä tekemistä minulla on ihmisten vaikeuksien ja hädän kanssa?

Näinä aikoina sattuman maailmankatsomusta opetetaan ihmisille ”tieteellisenä totuutena” ja se vaikuttaa ihmisten valintoihin ja päätöksiin. Tästä maailmankatsomuksesta käsin tarkasteltuna itsekkyys on ainoa järkevä tapa elää. Yhteiskunnan laista ja säännöistä tulee suhteellisia, koska puuttuu absoluutti mihin verrata hyvää ja pahaa. Onko sattuman kautta syntyneessä biomassassa erikseen mitään hyvää ja pahaa, kaikki vain on, vai mitä?

Kiitos Herralle, että voimme vielä kuulla ja vastaanottaa Jumalan Sanaa, absoluuttista totuutta joka antaa elämäämme tarkoituksen ja järjestyksen. Ymmärrämme mikä on jumalakaipuu sydämessämme ja mistä löydämme vastauksen. Voimme nähdä oman arvomme Jumalan luotuina ja Hänen kuvakseen tehtyinä ihmisinä, jotka Jeesus on pelastanut. Voimme nähdä myös muiden ihmisten arvon Hänen kuvinaan, ihmisinä joiden puolesta Jeesus vuodatti kallisarvoisen verensä, jotta he voisivat olla Jumalan yhteydessä ja vastaanottaa Hänen rakkauttaan. Tai ympäröivän luonnon ja eläimet, jotka Hän loi meille nautittavaksi ja hoidettavaksi.

Mikä ero asioille tuleekaan ainoastaan sen takia millaisen viitekehyksen valitsemme. Se vaikuttaa kaikkiin päätöksiimme elämässä, myös miten suhtaudumme vastakkaiseen sukupuoleen. Seurustelu onkin tutustumista toiseen Jumalan lapseen joka ilmaisee Pelastajaansa ja Hänen luonnettaan. Tiedämme että Jumala on tarkoittanut miehen ja naisen elämään avioliitossa yhdessä tämä maanpäällinen elämä ja että sukupuolielämä kuuluu vasta avioliittoon.

Voit hyvillä mielin perustaa elämäsi Tarkoituksen maailmankatsomukselle ja suositella sitä myös ystävillesi.

Kirjoittanut p. Antti Koskenpää (Aikakello-lehti vuodelta 1995)Kahvilakeskustelut - osa 6

Kuudennessa kahvilakeskustelussa keskustelimme apostolisen uskontunnustuksen kohdasta: "astui ylös taivaisiin, istuu Jumalan, Isän, Kaikkivaltiaan, oikealla puolella ja on sieltä tuleva tuomitsemaan eläviä ja kuolleita,"".

Lataa / Download

keskiviikko 26. lokakuuta 2016

Matkalla

Hyvää syksyä! Olemme taas telttailleet yhden kesän Jumalan kanssa. Johannes sanoo evankeliuminsa ensimmäisessä luvussa, että Sana eli Jeesus asui keskellämme. Alkukieli käyttää sanaa tapernakel eli ilmestysmaja. Voisimme siis sanoa, että Jeesus telttaili keskellämme.

Ensimmäisen Mooseksen kirjan 12. luvussa Abraham lähti matkalle, telttailemaan. Jumala hänet kutsui, mutta hän ei kertonut päämäärää. Uskon kautta Abraham silti lähti matkaan. Ihme ja kumma, myös Saara lähti, vaikka pyöritteli ehkä päätään ja ajatteli, että nyt tuo ukko on ihan höperöksi tullut.

Abraham telttaili alttarilta alttarille Jumalan läsnäolossa, vieraana ja muukalaisena ja odotti Heprealaiskirjeen 11. luvun mukaan taivaallista kaupunkia.

Olemme matkalla ja matkalla olossa on aina jotain kiehtovaa. ”Tärkeintä ei ole perille pääsy, vaan matkalla olo”, sanoo muistaakseni kiinalainen sananlasku. Toisaalta me olemme jo perillä Kristuksen täytetyn työn tähden. Efesolaiskirjeen 2:10 mukaan ”olemme hänen tekonsa, luodut Kristuksessa Jeesuksessa hyviä töitä varten, jotka Jumala on edeltäpäin valmistanut, että me niissä vaeltaisimme”. Vaelluksemme on Kristuksen runo, niin kuin kreikankieli asian ilmaisee. Runossa ei ole kiireen tuomaa stressiä, vaan ennemminkin tunturivaelluksen kiireettömyyttä, jossa on aikaa milloin tahansa pysähtyä ihailemaan maisemaa. Aikaa istahtaa kuuntelemaan linnun laulua. Aikaa kuunnella lähimmäistä. Matkallaolon tulisikin olla juuri tällaista nyt-hetken elämistä Kristuksen kanssa.

Elämässä on seikkailun tuntua, kun otamme jokaisen päivän erityisenä lahjana Jumalalta. Pidetään siis silmät ja ja korvat auki sille, mitä Herra haluaa meille tänään lahjoittaa.

Välillä matkalla väsyy ja silloin maistuu uni ja välillä turhautuu, mutta jälkeenpäin aika kultaa muistot. Eteenpäin olkoon katseemme luotu.

Kirjoittaja: p. Antti Koskenpää

sunnuntai 23. lokakuuta 2016

Kahvilakeskustelut - osa 5

Viidennessä kahvilakeskustelussa keskustelimme apostolisen uskontunnustuksen kohdasta: "astui alas tuonelaan, nousi kolmantena päivänä kuolleista".

Lataa / Download

lauantai 22. lokakuuta 2016

Henkilökuva Jarmo Salosesta

Nimeni on Jarmo Salonen ja olen ollut mukana Helsingin Raamattu Puhuu seurakunnassa vuodesta 2000. Minulla on vaimo Tuija ja kohta 11 vuotta täyttävä tytär Sanni. Vuosi 2016 on ollut minulle todella erikoinen vuosi. Kaikki alkoi joulukuussa 2015, jolloin pysähdyin rukoillen miettimään, mitä tekisin vuonna 2016. Tunsin siinä tilanteessa suurta vapautta: minunhan ei tarvitse tehdä yhtään mitään. Mieleni tyhjeni ja vapauduin ajattelemaan yhdessä Herran kanssa. Koen, että sain Herralta kolme ja puoli asiaa vuodelle 2016, joita voisin oman toimeni ohella edesauttaa. Yksi oli oma fyysinen kunto, toinen oli ajatus elintarvikkeiden päivittäistavarakaupan alalla tehtävästä 10-kertaisesta tuottavuusloikasta, kolmas oli kolmen kirjan kirjoittaminen (yksi liiketoiminnan kehittämisestä, yksi teologiasta ja yksi ystävyydestä) ja puolikas oli uususkonpuhdistuksen käynnistäminen Suomessa.

Julkaisin helmikuussa 2016 kirjan nimellä SOK uusi teoria, hyvin suunniteltu on valmiiksi tehty. Se on kuvaus kristityn konsultin ja SOK:n toimivan johdon välisestä dialogista, jossa suunnitellaan, miten elintarvikkeiden jakelu voitaisiin toteuttaa kymmenen kertaa tuottavammin ja asiakkaiden aikaa, terveyttä ja rahaa säästäen noudattaen kristillisiä periaatteita.

Julkaisin heinäkuussa 2016 kirjan nimellä Uskonpuhdistus 2 piste 0, kadotettu pelastusoppi. Kirja on keskustelunavaus umpisolmussa olevalla teologisella pelastusopin kentällä. Kuvailen kirjassa Reformoitujen eli Augustinolais-kalvinistien ja toisaalta Arminialaisten pelastusoppia ja niiden kehittymistä ja esitän ns. ehdottoman armon näkemyksen. Määrittelen pelastavan uskon ei-volitionaalisena mielen uudistumisena. Esitän kirjassa käsityksenäni, että ihmisen pelastuminen perustuu yksin Jumalan tahtoon, ei ihmisen tahtoon. Ihmiseltä kysytään pelastukseen vain uskoa, ei tahtoa. Käyn lisäksi lävitse oppia pelastusvarmuudesta, joka tuntuu olevan sekä kalvinistiselle että arminialaiselle leirille iso kompastuskivi.

Minusta näyttää siltä, että olen saanut olla Jumalan käytössä tänä vuonna. Vastustus on tuntunut suurelta. Minut on mm. leimattu hulluksi. Mutta vastustuksesta huolimatta olen saanut kokea jatkuvasti Jumalan rauhaa ja lepoa. Haluan olla jatkuvasti Jumalan käytettävissä. Näin Jumala saa kaiken kunnian ja asiat kääntyvät parhain päin myös meidän ihmisten kannalta.

Huom. Yllä olevassa henkilökuvassa esitetään pelastusopillinen näkemys mistä on erimielisyyksiä. Saamme olla eri mieltä asioista ja keskustella niistä rakentavassa hengessä. 

Anna minulle juoda

Joh. 4:7 ”Anna minulle juoda”

Kun samarialainen nainen oli ammentamassa vettä Jaakobin lähteeltä, niin kenelle tämä vesi kuului sen jälkeen kun hän oli sen ammentanut? Tietenkin tälle naiselle. Eli Jeesus pyysi tältä naiselta jotakin sellaista, joka oli tämän naisen omaisuutta.

Vesi Raamatussa kuvastaa usein elämää. Vertauskuvaannollisesti Jeesus pyysi naista antamaan elämänsä hänelle. Hän, joka oli luonut miljoonat kuutiot makeaa vettä, pyysi vettä naiselta, jonka maine oli kovin epämääräinen. Jumalalla on tarve, jonka vain sinä voit tyydyttää. Sinun ei tarvitse olla täydellinen tehdäksesi sen. Meillä on jotakin sellaista mitä kaikkivaltiaalla Jumalalla ei ole – meidän elämämme.

Mitä tänään vastaat hänen kysymykseensä?

Pastori Matti Himanka

keskiviikko 19. lokakuuta 2016


Absoluuttinen vanhurskaus

Joh. 8:3-11.

Kirjanoppineet ja fariseukset edustivat suhteellista vanhurskautta. Se julisti naisen syylliseksi. Jeesus edustaa absoluuttista vanhurskautta. Sen valossa kaikki olivat syyllisiä. Joskus kuulee sanottavan että syntiä ei oteta tarpeeksi vakavasti. Synti tulisikin ottaa niin vakavasti että tunnustaa, että ainoastaan Jumala voi käsitellä sitä menestyksellisesti. Vain absoluuttinen vanhurskaus voi tarjota absoluuttisen armon. Tällä naisella oli nyt tästä eteenpäin varustus: ”en Minäkään sinua tuomitse (vaikka olisin voinut). ”Mene, äläkä tästedes enää syntiä tee” piti sisällään armahduksen lisäksi varoituksen: älä koskaan anna minkään tulla sinun ja armon väliin. Armo auttaa meitä hylkäämään kaiken sen, mikä erottaa meidät Jumalasta (Tiit. 2:11-12)

Pastori Matti Himanka

maanantai 17. lokakuuta 2016

Syntipukki

Olet varmaan kuullut sanan syntipukki ja tiedät mitä se tarkoittaa. Kun olet tehnyt jotain mitä ei oikeastaan olisi pitänytkään tehdä, alat etsiä heti syytä tekemiseesi itsesi ulkopuolelta. ”Emmää muute, mut ku toi Ape pyysi…” vai mitä, se on luonnollinen reaktio kaikilla ihmisillä. ”Vanha Aatu” yksinkertaisesti vain on sellainen. ”Mulla oli nii vaikeeta lapsena, oli piukka pipo ja liian lyhkäne sänky, enmää muute sitä mummoo olis potkinu”. Enmää, enmää, enmää... aina syy on jossakin toisessa, syntipukissa. Oletko koskaan ajatellut, mistä tuollainen hassu sana syntipukki on oikeastaan tullut?

Käännäpä Raamatussasi lukuun 3.Moos.16. Siellä on israelilaisten yksi suurista juhlista, Suuri sovituspäivä. Se oli suuri juhla jota vietettiin kerran vuodessa. Silloin ylimmäinen pappi kävi kaikkeinpyhimmässä. Luvussa olevan kauriin, syntipukin, päälle laskettiin koko kansan synnit. Toinen kauris lähetettiin pois autiomaahan ja toisen veri vietiin kaikkeinpyhimpään.

Tämä on kuva siitä, mitä Jumala aikoi tehdä. Käännäpä Hebr.9. Täällä puhutaan samasta sovituspäivästä ja siitä yhdestä kertakaikkisesta sovituspäivästä, jolloin Jeesus otti päälleen koko maailman kaikki synnit ja kantoi oman verensä kerran kaikkeinpyhimpään. Tämä uhri oli riittävä ikuisiksi ajoiksi, eikä enää tarvita muuta uhria.

Nyt meidän tulee vain ottaa tämä kertakaikkinen sovituksen lahja vastaan. ”- antakaa sovittaa itsenne Jumalan kanssa.” (2.Kor.5:20).

Otettuamme vastaan tämän lahjan, kaikki syntimme luetaan Jeesuksen päälle. Meidän tulee tunnustaa syntimme Jumalalle ja voimme taas jatkaa Hänen kanssaan.

Saatana kyllä syyttää meitä ja väittää että meidän pitäisi hyvillä teoillamme sovittaa syntimme Jumalalle. Nyt me voimme osoittaa Syntipukkia, Jeesusta, joka on jo sovituksen tehnyt, eikä saatanalla ole mitään mukisemista. Jos sydämemme syyttää meitä, on Jumala suurempi kuin sydämemme. Armo on niin valtava juttu, ettei se tahdo millään mahtua ihmisen kaaliin, mutta niin se vain on, Aamen.

Kirjoittaja: Antti Koskenpää
(Teksti on aikaisemmin julkaistu vuoden 1994 nuortenlehdessä nimeltä Aikakello)

sunnuntai 16. lokakuuta 2016

Kahvilakeskustelut - osa 4

Neljännessä kahvilakeskustelussa keskustelimme apostolisen uskontunnustuksen kohdasta: "kärsi Pontius Pilatuksen aikana, ristiinnaulittiin, kuoli ja haudattiin".

Lataa / Download

torstai 13. lokakuuta 2016

Tasoita tiesi minun eteeni

"Herra, johdata minua vanhurskaudessasi minun vihamiesteni tähden, tasoita tiesi minun eteeni." (Ps.5:9)

Jumala pysäytti minut ja näytti minulle uuden tien. Kiitos Jumalalle, että en jäänyt makaamaan, vaan lähdin tuolle tielle kesällä vuonna 2010. Oletko sinä jo lähtenyt Jeesus-tielle?

Jumalan tie on pelastuksen tie. Ajattele, että sinä voit kulkea tietä pitkin, jossa teot ovat edeltävalmistetut. Ajattele, että Jumala on tiellä koko ajan sinun suojasi. Ajattele, että Jumalan Sana on "jalkain lamppu ja valkeus tiellä." ja että polku "kirkastuu kirkastumistaan sydänpäivään saakka".  Jeesus-tiellä kulkeminen Karitsan verellä puhdistettuna, synnit anteeksi saatuina, Vapahdettuna Jumalan lapsena, on todellista armoa.

Kun tulin uskoon, lopetin lottoamisen, koska Jeesus on seitsemän oikein. Jos sinä et tunne Jeesusta, salli Hänen rakkautensa tulla sinuun. Hän on kuollut ristillä sinunkin syntiesi edestä. Voit yksinkertaisesti pyytää Häntä elämääsi. Lue Uudesta Testamentista Paavalin kirje roomalaisille luvusta 10 jae 9.

Kirjoittaja: Toni Taiveaho

keskiviikko 12. lokakuuta 2016

Voitokas Arkki 3

1 Sam. 5.

Liitonarkki kuvastaa Jumalan läsnäoloa ja hänen todistustaan itsestään. Kyseisessä luvussa filistealaisten ryöstämä arkki pärjää kuitenkin tosi hyvin vihollisen maaperällä, vaikka sillä ei ole yhtään sotilasta puolustamassa sitä. Tämä puhuu meille siitä että antakaamme Jumalan perustaa oma todistuksensa elämässämme ilman meidän inhimillistä apuamme. Luottakaamme Jumalaan, Hän pystyy sen tekemään. Silloin kun rakastamme arkkia (Hänen läsnäoloaan), niin elämämme on todistus Kristuksesta vaikka emme aina itsekään olisi siitä tietoisia.

Siunausta päivään.
Pastori Matti Himanka

maanantai 10. lokakuuta 2016

Armon kallio

”Maan ääristä minä sinua huudan, kun sydämeni nääntyy. Saata minut kalliolle, joka on minulle liian korkea.” (Ps.61:3)  Englanninkielinen Raamattu kääntää kohdan sanoilla ”korkeampi kuin minä”.

Kun kiipeämme vaaran laelle, niin näköalamme muuttuu. Kun rämmimme tiheässä pusikossa, näemme vain pienen matkaa ympärillämme - päämäärä katoaa, toivo katoaa ja ilo katoaa. Kun polkumme johtaa vaaran laelle, näemme missä olemme ja mihin olemme menossa. Jeesus sanoi Pietarille, että tälle kalliolle minä rakennan seurakuntani ja tuonelan portit eivät sitä voita. Paavali puhuu Kristus-perustasta. Tuo kallio on armon kallio, ei Siinain vuori vaan Siionin vuori jonne voimme rientää uskalluksella.

”Mutta hän antaa sitä suuremman armon. Sentähden sanotaan: ’Jumala on ylpeitä vastaan, mutta nöyrille hän antaa armon’.” (Jaak.4:6) Seurakuntamme kansainvälinen nimi on Greater Grace World Outreach (GGWO). Se tulee tästä jakeesta. Suurempi armo. Joidenkin korviin se kalskahtaa ylpeydeltä. Mutta kuka tarvitsee enemmän armoa kuin syntisistä suurin? No, Paavali varasi tuon tittelin itselleen, mutta me todella tarvitsemme armoa. Nöyrille hän antaa armon, ylpeät luulevat pärjäävänsä omillaan.

Hanna laulaa kiitosvirressään: ”Hän tomusta nostaa halvan, hän loasta korottaa köyhän, pannaksensa heidät ruhtinasten rinnalle ja antaaksensa heidän periä kunniasijat. Sillä maan tukipylväät ovat Herran, hän on asettanut niiden päälle maanpiirin.” (1.Sam.2:8)

Jumala nostaa meidät armon kalliolle, olosuhteiden yläpuolelle Kristukseen. Hän antaa meille taivaallisen näkökulman ajallisiin asioihin. Jakeen Ef.2:6 mukaan se on jo tapahtunut tosiasia pelastuksemme hetkellä. Eletään se todeksi. Aletaan katsoa asioita oikeasta perspektiivistä muistaen kenen kämmenellä saamme istuskella.

Kirjoittaja: pastori Antti Koskenpää

lauantai 8. lokakuuta 2016

Hengen vitamiini – 8. lokakuuta

Ps. 85:9 ”Armo ja totuus tapaavat toisensa täällä, vanhurskaus ja rauha antavat suuta toisillensa.”

Missä armo ja totuus voivat tavata toisensa ja missä vanhurskaus ja rauha suutelevat? Kaikki tämä tapahtuu Jeesuksen persoonassa ja Hänen ristintyössään. Armo on oikeastaan Jumalan hyvyys ja armahtavaisuus – Hänen luonteensa. Totuus on Hänen Sanansa – Hänen pyhyytensä vaatimus. Kun Kristus täytti työn Golgatalla, armo teki totuuden puolustajakseni sen sijaan että se olisi tuomitsijani. Jumalan vanhurskaus vaatii Jumalaa tuomitsemaan syntisen, mutta Jeesuksen tuoma rauha saa aikaan sen, että Vanhurskas voi rauhan kautta suudella lastansa.

**
Päivittäisiä Hengen vitamiineja löytyy sivun "http://www.raamattupuhuu.fi/helsinki/" alalaidasta

torstai 6. lokakuuta 2016


Kauniit pienet asiat

Jokin pieni asia voi koskettaa suuresti. Olin kassalla töissä. Useinhan lapset tai teini-ikäiset ei osaa edes kiittää kun heille ojentaa rahaa takaisin. Mutta yksi nuori nainen peräti niiasi! Sellainen säväyttää.

Kun asuin kerrostalossa Turussa, alimpaan kerrokseen muutti 3 klassisen musiikin opiskelijaneitosta. Erään kerran tulin töistä kotiin kukkaruukku kädessäni. Olisiko ollut jokin sinikukallinen amppeli, en muista enää. Eräs neidoista kysyi minulta mistä olin saanut niin kauniita kukkia tähän aikaan vuodesta. Kerroin - ja annoin kukat hänelle. Hän yllätti minut - niiaamalla. Häneltäkin se sujui luonnostaan, kasvatuksen kautta siis.

Hyvät tavat todellakin kaunistavat!

Seppo

tiistai 4. lokakuuta 2016

Voitokas Arkki 2

"Ja hän antoi Herran arkin kulkea yhden kierroksen kaupungin ympäri; sitten he menivät leiriin ja jäivät yöksi leiriin." (Joos. 6:11)

Tässä jakeessa Joosua noteeraa vain arkin vaikka suuri joukko ihmisiä kiersi Jerikon ympäri. Joosua keskittyi olennaisimpaan. Vain sillä oli merkitystä että arkki kulki kaupungin ympäri. Vaikka israelilaiset olisivat marssineet ilman arkkia sata kertaa Jerikon ympäri niin mitään ei olisi tapahtunut. Mahtavan kaupungin muurit kukistuivat koska arkki oli paikalla. Mikään ei voi koskaan korvata Jumalan läsnäoloa sinun tai minun elämässäni. Hänen voimansa on sama tänään kuin silloinkin. Kuitenkin rakkaudellaan Jumala kutsuu meitä yhteyteensä tänäänkin. Meidän etuoikeutemme on vastata kutsuun ja nauttia universumin mahtavimmasta yhteydestä. Siunattu arkki.

Armon täyteistä päivää kaikille.

Pastori Matti Himanka

maanantai 3. lokakuuta 2016

Joona

"Sillä niinkuin Joonas oli meripedon vatsassa kolme päivää ja kolme yötä, niin on myös Ihmisen Poika oleva maan povessa kolme päivää ja kolme yötä." (Matt.12:40)


sunnuntai 2. lokakuuta 2016

Kahvilakeskustelut - osa 3

Kolmannessa kahvilakeskustelussa keskustelimme apostolisen uskontunnustuksen kohdasta: "joka sikisi Pyhästä Hengestä, syntyi neitsyt Mariasta".

Lataa / Download

lauantai 1. lokakuuta 2016

Jumala kanssamme tuo voiton

” ’Olkaa lujat ja rohkeat, älkää peljätkö älkääkä arkailko Assurin kuningasta ja kaikkea joukkoa, joka on hänen kanssansa; sillä se, joka on meidän kanssamme, on suurempi kuin se, joka on hänen kanssansa. Hänen kanssansa on lihan käsivarsi, mutta meidän kanssamme on Herra, meidän Jumalamme, meitä auttamassa ja meidän sotiamme sotimassa.’ Ja kansa luotti Hiskian, Juudan kuninkaan, sanoihin.” (2.Aikak.32:7,8)

Juudan menestymisessä vihollista vastaan ei ollut kyse soturien määrästä tai paremmuudesta, vaan siitä oliko Jumala heidän kanssaan. Se on menestyksen salaisuus. Juudan piti luottaa ainoastaan siihen, että Jumala oli heidän kanssaan.  Jumalan läsnäolo elämässämme on todellista. Jos Jumala on puolellamme, kuka voi olla meitä vastaan. Jumala on puolellamme ja sotii sotiamme.

Assurin kuninkaan kanssa oli vain lihan käsivarsi. Se oli ainoa auktoriteetti, joka tuki hänen yritystään. Hänen kanssaan oli vain näkyvä luonnollinen maailma ja liha, eikä mitään todellista auktoriteettia. Jumalan lapsilla on auktoriteetti, joka on todellinen. Jumala on heidän kanssaan. He eivät ole riippuvaisia omasta kyvystään, koska Jumala sotii heidän puolestaan.

Assurin kuninkaan Jumalaa häpäisevien sanojen ainoa tarkoitus on saada meidät epäilemään voittoa, joka meillä jo on. Hän yrittää saada meidät ottamaan vastaan jotain muuta informaatiota kuin sanoman täytetystä työstä ja Jeesuksen verestä.

Mutta kiitos Herralle kansa kuunteli Hiskiaa ja Jumala antoi heille ihanan voiton. Assurin kuningas sen sijaan palasi takaisin maahansa häpeä kasvoillaan. Olkaamme omalta osaltamme ilmaisemassa sitä, että Assurin kuningas on kuningas ilman todellista valtaa.

Kirjoittaja p. Jorma Immonen

Yllä oleva kirjoitus on julkaistu Raamattu Puhuu –seurakunnan UutisSana-lehdessä kesällä vuonna 1997.

torstai 29. syyskuuta 2016

Mitä jos matkalla?

Jos matkalla tapaat ihmisen ketä rakastat, sano se ja hymyile, sillä jonain päivänä hän voi sanoa, ettei ole koskaan rakastanut. Halaa ja nauti, sillä jonain päivänä hän voi sanoa, ettei ole koskaan nauttinut. Kilpaile ja menesty, sillä jonain päivänä voi olla, että sinulle sanotaan, ettet saakkaan palkintoa. Rakasta lapsiasi, sillä jonain päivänä voi olla, että sinulle ei ole enää lapsia. Kuntoile ja nauti luonnosta, sillä jonain päivänä sinulle kerrotaan, että olet sairas. Luota ihmisiin ja ole levollinen, sillä jonain päivänä sinulle kerrotaan, että sinua on huijattu vuosia. Jos matkalla kuitenkin sattuu ja tapahtuu on yksi ketä seuraa mukana yli esteiden. Ei sovi myöskään luovuttaa, sillä koettelemukset, eivät lopu vielä tähänkään, sillä niitä on vielä monia edessä. Jeesus kulkee sinun mukanasi aina ja kaikkialle. Vaikka sanoisit Jeesukselle, että mene pois en usko sinuun, Hän silti odottaa, luottaa sinuun, eikä pety. Sinulla on paikka taivaissa ja se odottaa loppuun asti. Nauti jokaisesta hetkessä elämässäsi, sillä hetken muistonkin voi vetää monen pettymyksen yli. Nyt jatkamaan matkaa...

Kirjoittaja: Aapo Kraama

keskiviikko 28. syyskuuta 2016

Meillä on rauha Jumalan kanssa, Room. 5:1, 2
5:1  Koska  me  siis  olemme  uskosta  vanhurskaiksi  tulleet,  niin  meillä  on rauha
Jumalan  kanssa  meidän  Herramme  Jeesuksen  Kristuksen  kautta,

5:2  jonka  kautta  myös  olemme  uskossa  saaneet  pääsyn  tähän  armoon,  jossa
me  nyt  olemme,  ja  meidän  kerskauksenamme  on  Jumalan  kirkkauden  toivo.

Kreikan  kielen  verbien  aikamuodot  kertovat  täytetystä  työstä.  Ne  kertovat
loppuunsaatetusta  työstä  menneisyydessä  ja  sen  pysyvästä  vaikutuksesta
nykyisyydessä.

-dikaioothentes:  Olemme  vanhurskautetut.Verbin  partisiipin
aoristimuoto  kertoo  menneisyydessä  loppuun  saatetusta  Jumalan  työstä
puolestamme.

-echomen:  Me  omistamme  rauhan  Jumalan  kanssa.  Tämä  tapahtui,  kun
otimme  Kristuksen  vastaa  pelastajanamme.  Meidät  sovitettiin.  Suhteemme
muuttui  vihollisuudesta  harmoniaan  ja  rauhaan  Jumalan  kanssa.

-escheekamen:  Olemme  saaneet  pääsyn  ja  saamme  jatkuvasti
omistaa  Jumalan  armon.

-esteekamen:  Me  olemme  jatkuvasti  Jumalan  armossa.
Voimme  seisoa  jatkuvasti  ja  lujasti  Jumalan  armossa.
Verbin  indikatiivin  perfekti  kuvaa  muutosta  elämässämme.  Jumala  saattoi
menneisyydessä  loppuun  työn,  jonka  perusteella  saamme  nyt  seisoa
Hänen  edessään  armossa.

Kirjoittaja: p. Matti Holm

tiistai 27. syyskuuta 2016

Yhtälö

X on näkymätön.
Mutta X:n kuvan voi nähdä peilistä.
X:n voi löytää minkä värisenä, pituisena, painoisena tai ikäisenä tahansa.
X on äänetön, paitsi soidessaan pauhaavana sinfoniana, lurittelevana saksofonisoolona tai pehmeänä huilun helinänä.

X on kemiaa; dna:n informaatioketjujen kiertymistä toistensa ympärille aina uusina ja uusina kopioina.
X on informaatiota.
Näkymättömyydessään X on kuin tuuli. Sen olemassaolosta tiedetään vain sen vaikutuksien kautta.
X on niinkuin pimeä aine josta maailmankaikkeus koostuu 75-95%.
Tai X on kuin voima joka pitää atomit koossa. Materia koostuu suurelta osin tyhjästä. Mikä estää elektroneja lentelemästä pois protonien vaikutuspiiristä?
X on siis kuin gravitaatio tai magnetismi.
X on fysiikkaa.

Ajattelen X:ää kun savusukeltaja pelastaa toisen ihmisen palavasta talosta.
Ajattelen X:ää kun makaan hiekkarannalla auringon lämmittäessä silmäluomiani.

Näen X:n Michelangelon Sikstuksen kappelin freskoissa,  Aivazovskin Yhdeksännessä aallossa, Picasson sinisessä kaudessa ja van Goghin Auringonkukissa.

X:ää ei voi valmistaa. X ei ole kone tai menetelmä. X on orgaaninen. Siihen voi vain sukeltaa -  siihen täytyy sukeltaa.  Unohtaa itsensä...

Missä X sitten on? Kaikkialla ja ei missään. X:n voi nähdä halutessaan ja olla näkemättä jos ei tahdo.

Monet suhtautuvat X:ään itsestäänselvyytenä eivätkä ajattele sen enempää elämänsä aikana.
Toiset eivät ole kuulleet mitään X:stä.
On niitäkin jotka tahtovat poistaa X:n kokonaan.
Ja on niitä jotka ovat tietävinään X:stä kaiken.
Kaikki ovat mielestään oikeassa.

X = ?

Kirjoittaja: Ritva K.

perjantai 23. syyskuuta 2016

Jumalan silmäterä

Marraskuun Israelin matka oli todella... hhmmm... eipä löydy sanoja. Näin totesivat monet matkalla olleet ja lisäsivät, että Israel täytyy henkilökohtaisesti kokea. Eilisessä kokouksessa pastori Graham jakoi todistuksen matkasta ja aloitti juuri noin: ”ei löydy sanoja”. Hän jatkoi, ettei Israelin matka ole lähetysmatka, konferenssimatka eikä mikään turistimatka, vaan jotain paljon enemmän. Israel ei ole mikä tahansa maa, vaan maa jossa kaikki alkoi ja jonne kaikki päättyy. Vaikka onkin vaikea löytää sanoja, joilla kuvata matkaamme, niin kumminkin monet meistä jakoivat todistuksen siitä. Monille meistä Israel oli matka Jumalan kanssa Sanassa ja Sanan kautta näimme kansan, joka asuu maassa ja Jumalan uskollisuuden kautta historian.

Meidän matkojen yksi vakiokohde on vainojen museo (Holocaust), Yad Va Shem. Muuten, se on ensimmäinen paikka jonne viedään kaikki valtiovierailijat. Minun rukoukseni on, että vierailu museossa ei lietsoisi vihaa jotain tiettyä kansaa tai kansoja kohtaan, vaan herättäisi sydämessämme Jumalan rakkauden juutalaiskansaa kohtaan ja halun jakaa täytetyn työn sanoma heidän kanssaan. Uskon, että Jumala kosketti sydämiämme.

Yad Va Shemin museossa oli juliste, jota en ollut aikaisemmin huomannut. Siinä puhuttiin siitä mielikuvasta, jonka kristinusko on luonut juutalaisista: Jumalan tappajia ja muita ei-Raamatullisia uskomuksia, ja miten nämä mielikuvat osaltaan oikeuttivat vainot. Valitettavasti totta. Katolinen kirkko korvausteologioineen on aina syyttänyt juutalaisia Jumalan tappamisesta ja muustakin… Minun Raamattuni sanoo, että Jeesus antoi henkensä (Joh. 19:30). Vielä selkeämmin Joh. 10:18 ”Ei kukaan sitä (henkeä) minulta ota, vaan minä annan sen itsestäni. Minulla on valta antaa se, ja minulla on valta ottaa se jälleen: sen käskyn minä olen saanut Isältä”. Eiköhän kyseessä ollut Jumalan iankaikkinen suunnitelma, eikä juutalaisten johtajien salahanke. Jumala valitsi lausua tuomionsa ”ristiinnaulitse” valitun kansansa suun kautta. Roomalainen Pilatus ei saanut sitä kunniaa. Meistä monet lukivat tuon julisteen ja se sattui, eihän se tuonut ilmi Jumalan sydäntä.

Yad Va Shem on valtavan suuri alue, joka on rakennettu 6 miljoonan Holokaustissa kuolleen juutalaisen muistolle. Museo on yksi puhuttelevin osa sitä. Museossa on useita videoita, joissa Holokaustista henkiin jääneet puhuvat kokemuksistaan. Yhden videon edessä näin nuoren sotilastytön. Hän itki. Tuo näky kosketti sydäntäni.  Halusin halata ja lohduttaa nuorta sotilasta, mutta surussa on jotain niin yksityistä ja herkkää, ei siihen voi noin vaan mennä. Seisoin ja katselin; itkin hänen kanssaan ja odotin, että Pyhä Henki kehottaisi lohduttamaan. Siitä syntyikin ihana iankaikkinen hetki. Sanoin, että Raamatun mukaan hän ja hänen kansansa ovat Jumalan silmäterä (Sak. 2:8 ”- joka teihin koskee, se koskee hänen silmäteräänsä.”) ja sen tähden kaikki mitä tapahtui juutalaisille Holokaustissa, tuotti valtavaa kipua Jumalan sydämelle. Puhuin liitoista, lupauksista, Messiaasta... Sanoin myös miten tuo kirjoitus kristinuskosta sattui minuun, sillä se ei anna oikeaa kuvaa Messiaasta, ja se oli mitä uskonto teki, mutta Jumala ei ollut siinä. Vakuutin, että jokainen uskova kristitty, joka lukee Raamattua, rakastaa juutalaisia. Jatkoin, että Jumalan sydämelle tuottaa tänä päivänä vielä enemmän kipua se, ettei hänen kansansa tunne Messiastaan. Seisoimme siinä kasvotusten. Itkien sanoin: ”Tässä me seisomme, kaksi syntistä ja meidän ainoa toivomme on Jeshua, Jeesus Messias”. Topaz (hänen nimensä) kiitti siitä mitä kuuli ja ennen kuin erosimme, halasimme toisiamme silmät edelleen kyynelissä. Uskon, että ainakin vähän liasta, jota vuosisatojen ajan on heitetty Kristuksen kasvoille, tuli pyyhittyä pois. Ja Topaz sai nähdä välähdyksen Messiaastaan.

Ensi vuonna Jerusalemissa… uskon kautta. Päivi 

keskiviikko 21. syyskuuta 2016

On tanssin aika

Alla voit kuunnella kappaleen "On tanssin aika" Jukka Borgin cd-levyltä: Jukka ja piano I.
Jos olet kiinnostunut levystä, laita viestiä Salon Raamattu puhuu -seurakuntaan (salo.raamattupuhuu@gmail.com).Lataa / Download

sunnuntai 18. syyskuuta 2016

Kahvilakeskustelut - osa 2

Toisessa kahvilakeskustelussa keskustelimme apostolisen uskontunnustuksen toisesta lauseesta: Ja Jeesukseen Kristukseen, Jumalan ainoaan Poikaan, meidän Herraamme
Lataa / Download

Pääkirjoitus

Näinä päivinä tällä erää viimeinen Matkalla-lehden paperiversio lähtee maailmalle. Sitä oli mukava tehdä ja kiitos laajan ja monipuolisen tiimin, siitä tuli monipuolinen kokonaisuus.

Tämän blogin on tarkoitus jatkaa Matkalla-lehden ja sen edeltäjän, Salokanteleen tehtäviä.
Toni on luvannut sivustoa isännöidä, mutta mukaan sitä tekemään tarvitsemme monia osuuksia. Yksi tarkoitus onkin ollut, että piilevät kyvyt löytävät kanavan osuudelleen.

Raamattu Puhuu -seurakuntien tulevat tapahtumat sekä yhteystiedot löytyvät myös tältä sivustolta.
Kaikki eivät ehkä ole lukeneet kaikkia vanhoja artikkeleja joissa on ollut muistoja vuosien varrelta, henkilöprofiileja, uusia tuttavuuksia sekä opillisia artikkeleja. Toivon mukaan saamme niitä tänne arkistoon, kunhan saamme asianomaisilta julkaisuluvat. Ja tietysti kaipaamme tänne uusia artikkeleita, juttuja lähetyskentiltä, kasvokkain haastatteluja, historian välähdyksiä, artikkeleja kaikilta ikäryhmiltä. Myös runot pöytälaatikoista olisi kiva saada esiin yhteiseksi rakennukseksi.

Pyrimme keräämään myös nettiradiomateriaalia ja youtube-linkkejä.

Toivon mukaan blogi palvelee kaikkia Suomen Raamattu Puhuu -seurakuntia sekä ystäviä yli seurakuntarajojen. Tahdomme ennen kaikkea pitää esillä täytetyn työn evankeliumia jotta mahdollisimman monet tulisivat siitä rakennetuiksi, rohkaistuiksi ja lohdutetuiksi.

Kirjoittaja p. Antti Koskenpääkuva: Daavidin harppu

perjantai 16. syyskuuta 2016

Kuulevat korvat ja vastaanottavainen sydän

Toimme Australiasta mukanamme kolme julistetta jotka kaikki kuvaavat australialaista puumaisemaa, eukalyptuksia. Yhdessä on sanat: 
”Take heed of every opportunity you have” (Ottakaa vaari jokaisesta hetkestä)

Tänään huomaan sen olevan totta - joka hetki kun kuljen Jumalan kanssa. Kun alan ajatella jostakin ihmisestä tai tilanteesta: Miksi on näin?

Näin kun entinen pomoni kulki ohitseni. Ihmettelin: Miksi tuo ihminen on aina ilo nähdä? Miksi hän on aina rakentavaa nähdä! Vaikkei sanoisi mitään. 
Ymmärsin. Tuo ajatus tulee Jumalalta. Kun otan sen vastaan, ajattelen yhdessä Jumalan kanssa - Jumalan ajatuksia!

Tuo nainen oli se joka palkkasi minut töihin! Ilman häntä en olisi nykyisessä asemassani. Hän oli ennakkoluuloton ja toimi päinvastoin kuin muut. Kukaan ei halua ylikoulutettua töihin, koska ei ylikoulutettu viihdy tavallisten ihmisten joukossa vaan haluaa koulutustaan vastaavaa työtä, eikö niin? 
Väärin! Kaikki on Jumalalle mahdollista jos vain ihmisellä on kuulevat korvat ja vastaanottavainen sydän. Se on kaikki mitä ihmiseltä odotetaan: Kyky ottaa vastaan lähimmäiseltä ja kyky samaistua lähimmäiseen. Ilman noita kahta ei kukaan pelastuisi eikä ottaisi vastaan Elämää joka tulee Ylhäältä. Eikä kukaan jakaisi eteenpäin sitä samaa Elämää.

Työni loppui muutama minuutti sen jälkeen. Nyt olin vapaa puhumaan. Katsoin olisiko hän vielä myymälässä. Hän tuli vastaan käytävällä iloisena. Aloin jakaa Elämää - ja hän otti vastaan, samaistui. Sitä samaa Elämää sain jakaa myös tänään kun toinen, ikäiseni nainen kohtasi minut, hänkin työpaikan ulkopuolelta. Hän tunsi myös entisen pomoni ja oli samaa mieltä kanssani: ”Hän on ihana ihminen!”

Ilo tarttuu. Hänkin samaistui ja otti vastaan, esitti kysymyksiä. Tuli kosketetuksi Jumalan Elämästä jota tulvii joka puolella - jos vain ihminen huomaa ja alkaa ottaa vastaan. 
Take heed of every opportunity you have - together with God! Eli yhdessä Jumalan kanssa, ei omalla älyllä tai omalla viisaudella.

Kirjoittaja: Seppo